PROCES VERBAL cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru ocuparea funcției publice de consilier la Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane

ANUNȚ
privind organizarea concursului de ocuparea a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, vacantă la Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pănet

ANUNȚ!
privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Pănet – Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane

ANUNȚ!

PRIMĂRIA PĂNET cu sediul în localitatea Pănet, nr. 191, judeţul Mureş, conform HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă, de:

  • Șofer I, 1 post, din cadrul Compartimentului servicii comunale, salubrizare și transport.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15.10.2018, ora 12,00.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Pănet, persoană de contact: Adorjan Anna telefon: 0265-322112 E-mail : panet@cjmures.ro.