Nr. Hot. Data Cuprinsul actului
10 18.02.2020
Hotărârea privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic (PT) pentru Proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș”
9 18.02.2020
Hotărârea privind modificarea art. 2 și art. 3 al HCL nr. 4/23.01.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș” Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10.1/învăâpmânt preșcolar Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7REGIUNI
8 18.02.2020
Hotărârea privind recunoașterea rezultatelor sportive excepționale ale dlui Malnasi Jozsef Attila
7 18.02.2020
Hotărârea privind închirierea spațiilor – cabinete medicale, cabinet stomatologic respectiv farmacie – situate în comuna Pănet, sat Pănet nr. 45, sat Berghia nr. 59, sat Sântioana de Mureș nr. 398, jud. Mureș
6 18.02.2020
Hotărârea privind aprobarea situațiilor financiare asupra execuției bugetare ale comunei Pănet la finele anului 2019
5 18.02.2020
Hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și a listei de investiții
4 31.01.2020
Hotărârea privind includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Pănet a imobilului teren intravilan situat în comuna Pănet sat Pănet
3 31.01.2020
Hotărârea privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Comuna Pănet, jud. Mureș
2 31.01.2020
Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Pănet pentru anul școlar 2020-2021
1 31.01.2020
Hotărârea privind validarea Dispozițiilor Primarului Comunei Pănet nr. 246/2019 respectiv 247/2019 privind modificarea bugetului local pe anul 2019