Helyi adók és illetékek 2023-ban

A 2022-es év a gazdasági válság, az hatalmas energiaárak és a háború ellenére igen tartalmas volt, hálásak vagyunk ezért az Úrnak. Számos nagyobb munkát sikerül befejezni, nagyot haladtunk az építkezéseken, és sok volt a karbantartási munka is.

Tartalmas évre készülünk 2023-ben is: elkezdjük az ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépítését, befejezzük a bölcsődét, járdákat építünk és javítunk, iskoláink, óvodáink épületeit javítjuk. Emellett számos más beruházást is előkészítünk: napelempark, elektromos töltőállomások, új egészségügyi központ.

Mindezekhez jó csapat, kitartó munka és sok pénz kell. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, de ez nem elég. A többit a helyi adókból és illetékekből tudjuk megvalósítani. A 2023-as évre tervezetten 2.058.000 lej helyi adót és illetéket kell összesen befizetnünk a helyi költségvetésbe, amiből a fejlesztések mellett a szemétszállítást, az őrző-védő szolgálatot, a közvilágítás, az iskoláink, óvodáink működtetését (áram, fűtés, internet, karbantartás, stb), az utak javítását, a közterek, parkok rendezését, a játszóterek fenntartását tudjuk finanszírozni. Természetesen, ha rendesen befizeti mindenki.

Csatolva találja, az adatbázisunkban szereplő önhöz kapcsolódó adatok alapján, az idei évre kiszámított befizetési kötelezettségét. Arra is kérjük, hogy az év folyamán, az adatbázisunk frissítése érdekében, keresse fel az adó és illeték osztályt, ha van változás ház, földterület, autó, stb. kapcsán.

Az adókat nem emeltük tavalyhoz képest, csak a kötelező infláció értékével, azaz 5,1%-al. A szolgáltatások esetében az üzemanyag és egyéb árak emelkedése miatt van változás: szemétdíj 7,40 lej/személy/hónap. Fontos, hogy ezekkel kapcsolatban miden meglévő kedvezményt megtartottunk, részletekkel az adóosztályon szolgálnak.

Fontos: akik március 31-éig befizetik a teljes éves adójukat, 10% kedvezményt kapnak! Ez cégek esetében 8%. Ezt online is megteheti a ghiseul.ro oldalon, sőt ez most már mobilalkalmazáson is elérhető.

Világosan látni kell: ha mindannyian rendesen befizetjük a helyi adókat, több mindent tudunk megvalósítani, ha nem tesszük, akkor saját közösségünk látja kárát, és maradunk a tervekkel.

Az alábbi táblázatban az idei évre lebontva láthatja, hogy falvanként összesen mennyi adót kellene befizetni 2023- ra, illetve azt is, hogy a korábbi évekből mennyi elmaradás gyűlt össze falvanként. Sajnos még mindig összesen 995.000 lej elmaradás van a korábbi évekből. Minden be nem fizetett összeg begyűjtésére végrehajtási eljárást indítunk idén is!

 Helyi adók és illetékek 2023-ra (RON)  Elmaradás 2023-ig (RON)
Mezőpanit673.698129.544
Csittszentiván378.237103.963
Mezőbergenye304.505191.171
Székelykövesd195.711169.154
Harcó78.684189.248
Községbeli vállalkozások321.765129.269

Köszönöm az együttműködésüket, kívánok mindenkinek jó egészséget, sikeres, eredményes, az Isten áldásában gazdag 2023-as évet!

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházi tevékenységek részére a 2023-es évre

Civil szervezeti és egyházi nonprofit tevékenységek támogatása a 2023-es évre.

 1. A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Maros megye, Mezőpanit 547450, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112, CUI 4375887.
 2. Pályázhatnak: Mezőpanit községben bejegyzett fiókkal/munkaponttal rendelkező, vagy a községben partnerrel rendelkező, a község területén tevékenységet folytató, jogi személynek számító civil szervezetek vagy egyházak.
 3. Jogszabályok: 350/2005-ös számú törvény az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról, valamint a 2017/17-es számú Tanácshatározat alapján.
 4. Támogatott tevékenységek kategóriái:
  • ifjúság
  • környezetvédelem
  • sport
  • egyházi tevékenységek
  • kultúra
  • oktatás
  • vidékfejlesztés
 5. A  2023-es évre előirányzott keretösszeg: 160.000 lej.
 6. Az önrész értéke: minimum 10%
 7. A program futamideje: 2023. április – 2023. december
 8. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje 2023. március 17., péntek, 14 óra.
 9. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.
 10. Kapcsolattartó személy: Kovács Ildikó
 11. Tel.: 0753-084-894
  e-mail cím: kultura@panit.ro
 12. Letölthető dokumentumok:

Újraéledt a Csittszentiváni Általános Iskola

Ünnepélyes keretek között került átadásra csütörtökön, a 2020 és 2022 között tartó munkálatok alatt kívül-belül megújult Csittszentiváni Általános Iskola épülete. Az iskola épülete Mezőpanit község önkormányzata irányításával, európai uniós és helyi forrásokból, azaz a Regionális Operatív Program és a helyi tanács támogatásával újult meg. 

Az iskola hivatalos átadásának reggelén a kisiskolások izgatottan léptek be a teljesen megújult épületbe, hogy szemügyre vegyék mi történt az elmúlt két évben az iskolájukban. 

Az esemény megnyitójára az iskola udvarán került sor, ahol elsőként Ráduly Csongor Attila igazgató úr köszöntötte az összegyűlteket. Balogh Károly, a helyi református lelkész áldását adta az iskolára, amelyet a szalagvágás és az eseményre készült emléktábla leleplezése követett.

Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes ünnepi beszédében elmondta, hogy munkássága során főként arra törekedett, hogy a magyar kisiskolák megmaradjanak és éppen ezért volt szívügye a Csittszentiváni Általános Iskola fennmaradása is. 30 évet oktatóként, amiből 20 évet iskolaigazgatóként töltött Deák János kifejezte, hogy küldetésének tekintette megteremteni a megfelelő iskolai körülményeket azért, hogy a szülők ne a városba vigyék a gyerekeiket tanulni. Bár munkásságának végén kezdődtek el a csittszentiváni iskolával kapcsolatos munkálatok, de ugyanúgy osztozik az örömben. A tanári kar képviseletében Bartha Katalin tanítónő is felszólalt és kifejezte örömét, mivel egykoron ő is diákként ismerte meg az iskola falait, de mostanra már tanítónőként tevékenykedik az új iskola falai mögött. 

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a gyerekek itthonmaradásának fontosságát és a szülők bátorságát emelte ki beszédében legfőbb erényként: “Ünnepeljük a családokat. Azokat a családokat, akik bátrak voltak, gyereket vállaltak. Nem egyet, nem kettőt, hanem akár hármat is és még bátrabbak voltak, mert nem vitték be Marosvásárhelyre iskolába. Úgy gondolták, hogy itthon, a saját településükön, ezen körülményeken belül is egymás mellett nőjenek fel ezek a gyerekek.”

Az ünnepi felszólalások során Mezőpanit község polgármestere, Bodó Előd Barna köszönetét nyilvánította ki azok számára, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a csittszentiváni gyerekek korszerű oktatási körülmények között tanulhassanak. 

Elmondta, Csittszentivánon az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek. Nem csak aszfaltozás, sportfejlesztések voltak, hanem teljesen megújult a kultúrotthon, az egyház híveinek és külső adományozóknak, közöttük az Önkormányzat és az RMDSZ-es parlamenti képviseletnek köszönhetően a templomtorony és környéke is megújult, átadtak 3 kisebb nagyobb köztéri parkot, és íme most átadták a felújított iskolát. Hozzátette, a jövő évben nagy reménységgel vagyunk afelől, hogy a Cseke Attila miniszter úr által patronált Anghel Saligny program keretében elkezdődjön az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat kiépítése is Csittszentivánon. Hasonló fejlesztések a község többi falujában is szép számban történtek.

Gondolatait az alábbi Szent-Györgyi Albert idézettel zárta: “Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”, hozzátéve, “Mi, a helyi önkormányzat megtettük a kötelességünket, most önökön a sor, hogy mindig legyen utánpótlás, hogy még sokáig teltházzal tudjon működni az iskola, a helyi közösség, a községünk, és mindannyiunk jövőjének biztosítása érdekében.

Az átadó ünnepség az épület bemutatása után, a helyi diákok kulturális műsorával és köszöntő beszédekkel folytatódott a szintén nemrég felújított csittszentiváni Tollas Jenő Kultúrotthonban. Szabó Csilla magyartanárnő és Puskás Árpád táncoktató vezetésével a gyerekek néptánccal, szavalatok sorozatával és az iskola himnuszának eléneklésével színesítették az eseményt.  Az ünnepélyes napot egy közösen elfogyasztott ebéd és kötetlen baráti beszélgetések zárták.

Fontos változások a szemétszállítás kapcsán!

2022. november 4-étől, azaz péntektől kezdődően, Mezőpanit Község területén egy új hulladékszállító vállalat fog tevékenykedni. A Brantner Veres Kft, amely a háztartási valamint a szelektív hulladékot is gyüjteni fogja, a Maros Megyei Tanács által szervezett közbeszerzés nyertese lett, így most Maros megye egy nagy részén üzemelni fog, Mezőpanit Község területén kívül még 17 települést beleértve.

A következő változásokra számíthatunk:

 • Az elkövetkező 3 hónap egy próbaidő, ez idő alatt más szállítási program lesz, mint eddig. Bármilyen változás esetén értesítjük önöket.
  FONTOS: a háztartási szemetet ezután minden héten elviszik, a szelektívet kéthetente, és nem ugyanazon a napon mindent. Az új program a lenti táblázatban található.
 • A szemétszállító cég egy darab 120 literes kukát biztosít a háztartási szemét gyűjtésére minden háztartás számára.
  FONTOS: November 7-étől, hétfőtől elkezdjük a szemetesek kiosztását a lakosságnak. Jöhetnek átvenni ezeket naponta 8:00 és 14:00 között a Polgármesteri Hivatalhoz. Ehhez igazolniuk kell, hogy a 2022-es szemétdíj törlesztve van és nincs elmaradás.
 • A szelektív szemetet zsákokban kell gyűjteni, ehhez a cég a zsákokat biztosítja.
  FONTOS: csak tiszta papírt és tiszta műanyagot szabad beletenni a zsákokba, különben nem fogják elszállítani!
 • Jogi személyek (cégek (SRL, PFA, II, stb), egyesületek, egyházak, stb.) esetében kötelező módon le kell tenni egy bevallást, ezzel kapcsolatban keressék az Adó- és illetékügyi iroda munkatársát, Gál Irént (0265-322112)
 • Ebben a három hónapban szünetel az üveg hulladék elszállítása, mivel dolgozunk egy új begyűjtési rendszer kialakításán.

A cél közös: minél kevesebb szemetet termelni, azaz csak azt tenni a szemétbe, amit otthon nem tudunk komposztálni. A megtermelt szemetet pedig minél jobban válogassuk szét, hogy amit csak lehet újra lehessen hasznosítani.
Mivel ez egy új rendszer, biztosan lesznek fennakadások. Ha bármi probléma, van kérjük jelezzék felénk, hogy orvosolni tudjuk.

Köszönjük mindenki együttműködését! Tartsuk tisztán községünket, járjunk élen a szelektív gyűjtésben!

A 2022. november 4-étől érvényes új szemétszállítási program Mezőpanit Községben:

Pályázati felhívás egyházi munkálatokra a 2022-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Mezőpanit, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112

 1. Pályázhatnak: a törvény által elismert, és Mezőpanit Község területén tevékenységet kifejtő vallási felekezetek.
 1. Jogszabályok:
  – a 2006/273-as számú, a helyi pénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített törvény;
  – a 2005/350-es számú, a nonprofit tevékenységekre szánt, helyi forrásokból folyósított, vissza nem térítendő finanszírozásra vonatkozó törvény;
  – a 2001/82-es számú módosított és kiegészített kormányrendelet, amely a Romániában elismert vallási felekezeteknek nyújtható pénzbeli támogatások meghatározására vonatkozik;
  – a 2002/1470-es módosított és kiegészített kormányrendelet, amely a 2001/82-es módosított és kiegészített kormányrendelet módszertanát tartalmazza.
 2. A vissza nem térítendő támogatás a következő tevékenységekre igényelhető:
  – modernizálási, hatékonysági és költségcsökkentést célzó munkálatok;
  – követelmények szerinti egyházi épület-rehabilitációk;
  – templomrenoválás, illetve templom- és melléképület-építés;
  – ravatalozó renoválása, és építése;
  – közösségi ház renoválása, és építése, valamint környezetének rendezése, kialakítása;
 3. A 2022-es évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej.
 4. Az önrész értéke: minimum 10%
 5. A program futamideje: 2022. április-december
 6. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje: 2022. március 25., péntek, 14 óra.
 7. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
e-mail cím: kultura@panit.ro

____________________________

Letölthető dokumentumok:

Regulament finantare culte – Panet

Anexa 1 – Cerere de finantare culte – PANET

Anexa 2 – Declaratie solicitant culte – PANET

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli culte – PANET

Anexa 4 – Contract de finantre culte – PANET

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházi tevékenységek részére a 2022-es évre

Civil szervezeti és egyházi nonprofit tevékenységek támogatása a 2022-es évre.

 1. A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Maros megye, Mezőpanit 547450, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112, CUI 4375887.
 2. Pályázhatnak: Mezőpanit községben bejegyzett fiókkal/munkaponttal rendelkező, vagy a községben partnerrel rendelkező, a község területén tevékenységet folytató, jogi személynek számító civil szervezetek vagy egyházak.
 3. Jogszabályok: 350/2005-ös számú törvény az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról, valamint a 2017/17-es számú Tanácshatározat alapján.
 4. Támogatott tevékenységek kategóriái:
  – ifjúság
  – környezetvédelem
  – sport
  – egyházi tevékenységek
  – kultúra
  – oktatás
  – vidékfejlesztés
 5. A  2022-es évre előirányzott keretösszeg: 120.000 lej.
 6. Az önrész értéke: minimum 10%
 7. A program futamideje: 2022. április – 2022. december
 8. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje 2022. március 25., péntek, 14 óra.
 9. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
e-mail cím: kultura@panit.ro

________________________________________

Letölthető dokumentumok:

HCL 17 Szabalyzatok

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit