Pályázati felhívás egyházi munkálatokra a 2022-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Mezőpanit, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112

 1. Pályázhatnak: a törvény által elismert, és Mezőpanit Község területén tevékenységet kifejtő vallási felekezetek.
 1. Jogszabályok:
  – a 2006/273-as számú, a helyi pénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített törvény;
  – a 2005/350-es számú, a nonprofit tevékenységekre szánt, helyi forrásokból folyósított, vissza nem térítendő finanszírozásra vonatkozó törvény;
  – a 2001/82-es számú módosított és kiegészített kormányrendelet, amely a Romániában elismert vallási felekezeteknek nyújtható pénzbeli támogatások meghatározására vonatkozik;
  – a 2002/1470-es módosított és kiegészített kormányrendelet, amely a 2001/82-es módosított és kiegészített kormányrendelet módszertanát tartalmazza.
 2. A vissza nem térítendő támogatás a következő tevékenységekre igényelhető:
  – modernizálási, hatékonysági és költségcsökkentést célzó munkálatok;
  – követelmények szerinti egyházi épület-rehabilitációk;
  – templomrenoválás, illetve templom- és melléképület-építés;
  – ravatalozó renoválása, és építése;
  – közösségi ház renoválása, és építése, valamint környezetének rendezése, kialakítása;
 3. A 2022-es évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej.
 4. Az önrész értéke: minimum 10%
 5. A program futamideje: 2022. április-december
 6. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje: 2022. március 25., péntek, 14 óra.
 7. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
e-mail cím: kultura@panit.ro

____________________________

Letölthető dokumentumok:

Regulament finantare culte – Panet

Anexa 1 – Cerere de finantare culte – PANET

Anexa 2 – Declaratie solicitant culte – PANET

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli culte – PANET

Anexa 4 – Contract de finantre culte – PANET

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházi tevékenységek részére a 2022-es évre

Civil szervezeti és egyházi nonprofit tevékenységek támogatása a 2022-es évre.

 1. A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Maros megye, Mezőpanit 547450, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112, CUI 4375887.
 2. Pályázhatnak: Mezőpanit községben bejegyzett fiókkal/munkaponttal rendelkező, vagy a községben partnerrel rendelkező, a község területén tevékenységet folytató, jogi személynek számító civil szervezetek vagy egyházak.
 3. Jogszabályok: 350/2005-ös számú törvény az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról, valamint a 2017/17-es számú Tanácshatározat alapján.
 4. Támogatott tevékenységek kategóriái:
  – ifjúság
  – környezetvédelem
  – sport
  – egyházi tevékenységek
  – kultúra
  – oktatás
  – vidékfejlesztés
 5. A  2022-es évre előirányzott keretösszeg: 120.000 lej.
 6. Az önrész értéke: minimum 10%
 7. A program futamideje: 2022. április – 2022. december
 8. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje 2022. március 25., péntek, 14 óra.
 9. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
e-mail cím: kultura@panit.ro

________________________________________

Letölthető dokumentumok:

HCL 17 Szabalyzatok

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Helyi adók és illetékek 2022-ben

Tartalmas év áll mögöttünk

A 2021-es év a világjárvány ellenére igen tartalmas volt, hálásak vagyunk ezért az Úrnak. Számos nagyobb munkát sikerült befejezni, nagyot haladtunk az építkezéseken, és sok volt a karbantartási munka is.

Tartalmas évre készülünk 2022-ben is: befejezzük a bölcsődét, befejezzük a szentiváni iskolát, befejezzük a parkokat, kicseréljük a teljes közvilágítást, elkezdjük a sportcsarnok építését, járdákat építünk, és javítunk, iskoláink, óvodáink épületeit javítjuk. Emellett számos más beruházást is előkészítünk: ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, napelempark, elektromos töltőállomások, ravatalozó Harcón, iskolafelújítás Bergenyében, aszfaltozások, új egészségügyi központ.

Mindezekhez jó csapat, kitartó munka és sok pénz kell. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, de ez nem elég. A többit a helyi adókból és illetékekből tudjuk megvalósítani. A 2022-es évre tervezetten 1.886.000 lej helyi adót és illetéket kell összesen befizetnünk a helyi költségvetésbe, amiből a fejlesztések mellett a szemétszállítást, az őrző-védő szolgálatot, a közvilágítás, az iskoláink, óvodáink működtetését (áram, fűtés, internet, karbantartás stb), az utak javítását, a közterek, parkok rendezését, a játszóterek fenntartását tudjuk finanszírozni. Természetesen, ha rendesen befizeti mindenki.

Csatolva találja, az adatbázisunkban szereplő önhöz kapcsolódó adatok alapján, az idei évre kiszámított befizetési kötelezettségét. Arra is kérjük, hogy az év folyamán, az adatbázisunk frissítése érdekében, keresse fel az adó és illeték osztályt, ha van változás ház, földterület, autó, stb. kapcsán.

Az adókat nem emeltük tavalyhoz képest, csak a kötelező infláció értékével, azaz 2,6%-al. A szolgáltatások esetében az üzemanyag és egyéb árak emelkedése miatt van változás: szemétdíj 6 lej/személy/hónap, őrző-védés 63 lej/háztartás/év. Fontos, hogy ezekkel kapcsolatban miden meglévő kedvezményt megtartottunk, részletekkel az adóosztályon szolgálnak.

Fontos!

Akik március 31-éig befizetik a teljes éves adójukat, 10% kedvezményt kapnak! Ez cégek esetében 8%. Ezt online is megteheti a ghiseul.ro oldalon, segítséget talál ezzel kapcsolatban itt: https://panit.ro/hu/most-mar-online-is-kifizetheti-a-helyi-adokat-es-illetekeket/

Világosan látni kell: ha mindannyian rendesen befizetjük a helyi adókat, több mindent tudunk megvalósítani, ha nem tesszük, akkor saját közösségünk látja kárát, és maradunk a tervekkel.

Az alábbi táblázatban az idei évre lebontva láthatja, hogy falvanként összesen mennyi adót kellene befizetni 2022-re, illetve azt is, hogy a korábbi évekből mennyi elmaradás gyűlt össze falvanként. Sajnos még mindig összesen 964.000 lej elmaradás van a korábbi évekből. Minden be nem fizetett összeg begyűjtésére végrehajtási eljárást indítunk idén is!

Helyi adók és illetékek
 2022-re (RON)
Elmaradás 2022-ig (RON)
Mezőpanit625.107133.760
Csittszentiván356.497120.331
Mezőbergenye277.576192.065
Székelykövesd167.957211.803
Harcó74.193159.265
Községbeli vállalkozások283.64395.396

Köszönöm az együttműködésüket, kívánok mindenkinek jó egészséget, sikeres, eredményes, az Isten áldásában gazdag 2022-es évet!

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak részére a 2021-es évre

Civil szervezeti és egyházi nonprofit tevékenységek támogatása a 2021-es évre.

 1. A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Maros megye, Mezőpanit 547450, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112, CUI 4375887.
 2. Pályázhatnak: Mezőpanit községben bejegyzett fiókkal/munkaponttal rendelkező, vagy a községben partnerrel rendelkező, a község területén tevékenységet folytató, jogi személynek számító civil szervezetek vagy egyházak.
 3. Jogszabályok: 350/2005-ös számú törvény az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról, valamint a 2017/17-es számú Tanácshatározat alapján.
 4. Támogatott tevékenységek kategóriái:
  – ifjúság
  – környezetvédelem
  – sport
  – egyházi tevékenységek
  – kultúra
  – oktatás
  – vidékfejlesztés
 5. A  2020-as évre előirányzott keretösszeg: 150.000 lej.
 6. Az önrész értéke: minimum 10%
 7. A program futamideje: 2021. június – 2021. december
 8. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje 2021. május 20., csütörtök, 14 óra.
 9. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Bicsak Boglárka
Tel.: 0753-013297
e-mail cím:  boglarka.lovasz@panit.ro

________________________________________

Letölthető dokumentumok:

HCL 17 Szabalyzatok

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Felhívás egyházak támogatására a 2021-es évre

A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Mezőpanit, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112

 1. Pályázhatnak: a törvény által elismert, és Mezőpanit Község területén tevékenységet kifejtő vallási felekezetek.
 1. Jogszabályok:
  – a 2006/273-as számú, a helyi pénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített törvény;
  – a 2005/350-es számú, a nonprofit tevékenységekre szánt, helyi forrásokból folyósított, vissza nem térítedő finanszírozásra vonatkozó törvény;
  – a 2001/82-es számú módosított és kiegészített kormányrendelet, amely a Romániában elismert vallási felekezeteknek nyújtható pénzbeli támogatások meghatározására vonatkozik;
  – a 2002/1470-es módosított és kiegészített kormányrendelet, amely a 2001/82-es módosított és kiegészített kormányrendelet módszertanát tartalmazza.
 2. A vissza nem térítendő támogatás a következő tevékenységekre igényelhető:
  – modernizálási, hatékonysági és költségcsökkentést célzó munkálatok;
  – követelmények szerinti egyházi épület-rehabilitációk;
  – templomrenoválás, illetve templom- és melléképület-építés;
  – ravatalozó renoválása, és építése;
  – közösségi ház renoválása, és építése, valamint környezetének rendezése, kialakítása;
 3. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 100.000 lej.
 4. Az önrész értéke: minimum 10%
 5. A program futamideje: 2021. június-december
 6. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje: 2021. május 20., csütörtök, 14 óra.
 7. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Bicsak Boglárka
Tel.: 0753-013297
e-mail cím: boglarka.bicsak@panit.ro

____________________________

Letölthető dokumentumok:

Regulament finantare culte – Panet

Anexa 1 – Cerere de finantare culte – PANET

Anexa 2 – Declaratie solicitant culte – PANET

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli culte – PANET

Anexa 4 – Contract de finantre culte – PANET

Helyi adók és illetékek 2021-ben

Munka a járvány idején

A 2020-as év sokunk számára nehéz volt. A világjárvány sajnos nem csak sok beteggel járt, hanem családok elveszítették miatta szerettüket is. Elmaradtak családi, baráti, közösségi események, találkozások. Emellett a gazdasági visszaesés miatt községünk bevétele is megcsappant, hiszen a nehéz időszakra való tekintettel felfüggesztettük a behajtásokat.
De mégis, összeszorított fogakkal is, az elkezdett munkát folytatni kellett. Számos fejlesztési projektet sikerült befejeznünk: megújult a bergenyei óvoda; befejeztük az elmaradt javításokat a mezőpaniti iskolánál; kifestettük, és beindítottuk újra a kövesdi óvodát; harcón járdát építettünk; Bergenyében újabb köztéri csapot szereltünk; a községben számos hidat, vízelvezetőt kibetonoztunk, kiástunk; bővítettük a kamerarendszert; utcákat köveztünk, stb.
Emellett elindultak nagyberuházásaink is: a csittszentiváni iskola főépületének teljes, energetikai felújítása; a csittszentiváni, mezőbergenyei és harcói kultúrotthonok teljes felújítása; az új községi bölcsőde építése. 2021-ben ezek folytatása mellett a prioritásaink többek között az ivóvízhálózat bővítése, a közvilágítás teljes felújítása, sportcsarnok építése, az óvodák, iskolák további javítása, felszerelése, az önkéntes tűzoltó csapat felszerelése szerepel.

Bejövetelekből lehet előre haladni

Látható, hogy a nagy beruházásokat csak pályázatokból lehet véghez vinni. A többit a helyi adókból és illetékekből tudjuk megvalósítani. A 2021-es évre tervezetten 1.764.000 lej helyi adót és illetéket kellene összesen befizetnünk a helyi költségvetésbe, amiből a fejlesztések mellett a szemétszállítást, az őrző-védő szolgálatot, a közvilágítást, az iskoláink, óvodáink működtetését (áram, fűtés, internet, karbantartás, stb), az utak javítását, a közterek, parkok rendezését, a játszóterek fenntartását tudjuk finanszírozni. Természetesen, ha rendesen befizeti mindenki.
Arra is kérjük, hogy az év folyamán az adatbázisunk frissítése érdekében keresse fel az adó és illeték osztályt, ha van változás ház, földterület, autó, stb. kapcsán.
A világjárvány miatt az adókat és illetékeket nem emeltük tavalyhoz képest, csak a kötelező infláció értékével, ami idénre 3,8%.
Világosan látni kell: ha mindannyian rendesen befizetjük a helyi adókat, több mindent tudunk megvalósítani, ha nem tesszük, akkor saját közösségünk látja kárát.

Magas a be nem fizetett adók összege

Az alábbi táblázatban az idei évre lebontva láthatja, hogy falvanként összesen mennyi adót kellene befizetni 2021-re, illetve azt is, hogy a korábbi évekből mennyi elmaradás gyűlt össze falvanként. Sajnos még mindig összesen 965.000 lej nincs befizetve a korábbi évekből. Minden be nem fizetett korábbi összeg begyűjtésére végrehajtási eljárást indítunk idén is!

Helyi adók és illetékek
2021-re (RON)
Elmaradás 2021-ig (RON)
Mezőpanit621.104137.818
Csittszentiván335.636135.085
Mezőbergenye251.607188.253
Székelykövesd148.539213.625
Harcó68.188150.810
Községbeli vállalkozások238.000139.514

Köszönjük az együttműködést, egyúttal kívánunk mindenkinek sikeres, eredményes, az Isten áldásában és békességben gazdag 2021-es évet!