Munka a járvány idején

A 2020-as év sokunk számára nehéz volt. A világjárvány sajnos nem csak sok beteggel járt, hanem családok elveszítették miatta szerettüket is. Elmaradtak családi, baráti, közösségi események, találkozások. Emellett a gazdasági visszaesés miatt községünk bevétele is megcsappant, hiszen a nehéz időszakra való tekintettel felfüggesztettük a behajtásokat.
De mégis, összeszorított fogakkal is, az elkezdett munkát folytatni kellett. Számos fejlesztési projektet sikerült befejeznünk: megújult a bergenyei óvoda; befejeztük az elmaradt javításokat a mezőpaniti iskolánál; kifestettük, és beindítottuk újra a kövesdi óvodát; harcón járdát építettünk; Bergenyében újabb köztéri csapot szereltünk; a községben számos hidat, vízelvezetőt kibetonoztunk, kiástunk; bővítettük a kamerarendszert; utcákat köveztünk, stb.
Emellett elindultak nagyberuházásaink is: a csittszentiváni iskola főépületének teljes, energetikai felújítása; a csittszentiváni, mezőbergenyei és harcói kultúrotthonok teljes felújítása; az új községi bölcsőde építése. 2021-ben ezek folytatása mellett a prioritásaink többek között az ivóvízhálózat bővítése, a közvilágítás teljes felújítása, sportcsarnok építése, az óvodák, iskolák további javítása, felszerelése, az önkéntes tűzoltó csapat felszerelése szerepel.

Bejövetelekből lehet előre haladni

Látható, hogy a nagy beruházásokat csak pályázatokból lehet véghez vinni. A többit a helyi adókból és illetékekből tudjuk megvalósítani. A 2021-es évre tervezetten 1.764.000 lej helyi adót és illetéket kellene összesen befizetnünk a helyi költségvetésbe, amiből a fejlesztések mellett a szemétszállítást, az őrző-védő szolgálatot, a közvilágítást, az iskoláink, óvodáink működtetését (áram, fűtés, internet, karbantartás, stb), az utak javítását, a közterek, parkok rendezését, a játszóterek fenntartását tudjuk finanszírozni. Természetesen, ha rendesen befizeti mindenki.
Arra is kérjük, hogy az év folyamán az adatbázisunk frissítése érdekében keresse fel az adó és illeték osztályt, ha van változás ház, földterület, autó, stb. kapcsán.
A világjárvány miatt az adókat és illetékeket nem emeltük tavalyhoz képest, csak a kötelező infláció értékével, ami idénre 3,8%.
Világosan látni kell: ha mindannyian rendesen befizetjük a helyi adókat, több mindent tudunk megvalósítani, ha nem tesszük, akkor saját közösségünk látja kárát.

Magas a be nem fizetett adók összege

Az alábbi táblázatban az idei évre lebontva láthatja, hogy falvanként összesen mennyi adót kellene befizetni 2021-re, illetve azt is, hogy a korábbi évekből mennyi elmaradás gyűlt össze falvanként. Sajnos még mindig összesen 965.000 lej nincs befizetve a korábbi évekből. Minden be nem fizetett korábbi összeg begyűjtésére végrehajtási eljárást indítunk idén is!

Helyi adók és illetékek
2021-re (RON)
Elmaradás 2021-ig (RON)
Mezőpanit621.104137.818
Csittszentiván335.636135.085
Mezőbergenye251.607188.253
Székelykövesd148.539213.625
Harcó68.188150.810
Községbeli vállalkozások238.000139.514

Köszönjük az együttműködést, egyúttal kívánunk mindenkinek sikeres, eredményes, az Isten áldásában és békességben gazdag 2021-es évet!