Házasságkötéshez szükséges okmányok

A házassági nyilatkozatot személyesen kell benyújtani a polgármesteri hivatal 13-as számú irodájában, 11 nappal a házasságkötés előtt, melybe beleszámít a jelentkezés valamint a házasságkötés napja is.

A házasságkötési szándék bejelentésekor a következő iratokat kell benyújtani:

 1. Személyazonossági igazolvány, eredeti + másolat
 2. Születési anyakönyvi kivonat, eredeti + másolat
 3. Orvosi igazolás a családorvostól (érvényessége 14 nap)
 4. Ha szükséges, az eredeti okmányok, amelyek bizonyítják az előző házasság felbontását:a) az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, eredeti + másolat
  b) válást igazoló bírósági végzés, eredeti + másolat
  c) házassági anyakönyvi kivonat, amely megjegyzésben tartalmazza a házasság felbomlását, eredeti + másolat

Haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok

A haláleset bejelentése, természetes halál esetén 3 napon belül kell, történjen, ebbe beleszámít az elhalálozás napja, valamint a bejelentés napja is.

A haláleset bejelentésekor a következő iratokat kell benyújtani:

 1. Halálesetet igazoló orvosi bizonyítvány
 2. Születési anyakönyvi kivonat
 3. Házassági anyakönyvi kivonat
 4. Az elhunyt személyazonossági igazolványa
 5. Katonakönyv (csak 60 év alatt)
 6. A bejelentő személyazonossági igazolványának másolata
 7. Temetkezéshez szükséges igazolás

Az anyakönyvi kivonatok átírása/honosítása

Szükséges nyomtatványok:

 1. Kérés
 2. Nyilatkozat
 3. Nyilatkozat kiskorú lakcíme

Az anyakönyvi okiratok kiigazítása

 1. Kérés

24-es melléklet kibocsátása

 1. Kérés

Az anyakönyvi okiratok magyarosítása

 1. Kérés

Az anyakönyvi kivonatok kibocsátása

 1. Kérés