Mezőpanit Önkormányzata pályázatot hirdet a község címerének megtervezésére

A pályázat célja: 

Egy olyan, nagy jelentőséggel bíró községi címer megtervezése, amely Mezőpanit Község összetartozását, egységét és erejét jelképezi, és amely zászlón, nyomtatványokon és egyéb hordozókon hivatalosan használható.

Fontos szempontok:

 • az ábrázolásnál és színfelhasználásnál, a község őslakóinak származására, a helyi kultúrára, hagyományokra, vallásra és más, a térségre jellemző jegyekre kell támaszkodni
 • jelenítse meg a múlt-jelen-jövő hármasságát
 • jelenjen meg benne az ötös egység, utalva a községhez tartozó falvak számára

A pályázat kidolgozásának módja:

 • a pályázati anyagok kézi vagy számítógépes szerkesztéssel készüljenek hegyes talpú álló pajzs alakban
 • színes, fehér-fekete, és monokróm változatok is készüljenek 
 • egy pályázó több munkával is jelentkezhet

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot (innen letölthető)
 • egy magyarázó szöveges leírást (több benyújtott munka esetén mindegyiknek külön)
 • a megtervezett címert

A nyertes munka készítője az erre a célra érkezett önkéntes adományokból 500 lejes pénzjutalomban részesül, valamint a címer hivatalos készítőjeként névvel szerepel majd minden kapcsolódó hivatalos anyagban.

A pályázat beküldésének határideje:

2020. február 14, péntek 12:00

A pályázat beküldésének módja: 

A pályázati dokumentációt, amely tartalmazza a fent említetteket, le lehet adni

 • Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójában (4-es iroda) kinyomtatva és elektronikus adathordozón, vagy 
 • elektronikusan az office@panit.ro e-mail címre elküldve.

További információkért hívhatja Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának Közkapcsolatokért felelős osztályát a következő telefonszámokon: 0265-322112/0753 013297.