Civil szervezeti és egyházi nonprofit tevékenységek támogatása a 2024-es évre.

 1. A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Maros megye, Mezőpanit 547450, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112, CUI 4375887.
 2. Pályázhatnak: Mezőpanit községben bejegyzett fiókkal/munkaponttal rendelkező, vagy a községben partnerrel rendelkező, a község területén tevékenységet folytató, jogi személynek számító civil szervezetek vagy egyházak.
 3. Jogszabályok: 350/2005-ös számú törvény az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról, valamint a 2017/17-es számú Tanácshatározat alapján.
 4. Támogatott tevékenységek kategóriái:
  – ifjúság
  – környezetvédelem
  – sport
  – egyházi tevékenységek
  – kultúra
  – oktatás
  – vidékfejlesztés
 5. A  2024-es évre előirányzott keretösszeg: 245.000 lej.
 6. Az önrész értéke: minimum 10%
 7. A program futamideje: március 25 – 2024. december
 8. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani (4-es iroda), az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje 2024. március 13., szerda, 14 óra.
 9. A pályázathoz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.
 10. Kapcsolattartó személy: Kovács Ildikó
 11. Tel.: 0753-084-894
 12. e-mail cím: kultura@panit.ro
 13. Letölthető dokumentumok:
 14. HCL 17 Szabalyzatok
 15. Regulament finantare nonprofit – Panet
 16. Anexa 1 – Formular de cerere de finantare
 17. Anexa 2 – Declaratie solicitant
 18. Anexa 3 – Bugetul proiectului
 19. Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final
 20. Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant
 21. Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile
 22. Anexa 7 – Adresa inaintare raport final
 23. Anexa 8 – CV responsabil proiect
 24. Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit