Ősz Zoltán nyugalmazott tanárnak és képzőművésznek Mezőpanit község Önkormányzata Díszpolgári Címet adományozott

Az emberiség történetében néha felbukkanak olyan személyek, akik életútjukkal és tevékenységükkel mély nyomot hagynak a közösségekben. Ősz Zoltán is az ilyen személyek közé tartozik. Hosszú éveken át kiemelkedően és elkötelezetten szolgálta a Mezőbergenye fejlődését és a közösség jólétét. Az idei évben Ősz Zoltán méltán kaphatta meg Mezőpanit Község Díszpolgári Címét, amely sokkal több mint pusztán egy cím – ez a kitüntetés az elismerés, a hála és a tisztelet kifejezésének a jelképe.

Mivel kora miatt Ősz Zoltán már nem vállalkozik hosszú útra, így 2023. június 25-én, a rábacsanaki Művelődési Házban rendezett ünnepségen adták át Ősz Zoltánnak a Díszpolgári Címet. Az eseményen volt tanítványok, baráti motoros csapatból alakult kórus, kedves ismerősök és helyi lakosok vett részt, akik Ősz Zoltán munkásságát ünnepelték a mezőbergenyeiek életében. Az ünnepségen, Szabó Emil Imre mezőbergenyei tanácsos adta át a plakettet és az elismerő oklevelet.

Ősz Zoltán az oktatás terén olyan hatással volt a helyi fiatalokra, amely hosszú távon formálta az életüket és fejlődésüket. Az alázattal és szenvedéllyel végzett tanítói és későbbi igazgatói munkája során nemcsak tudást közvetített, hanem az értékekre, a szorgalomra és a tanulás iránti szeretetre is vezérelte diákjait. Az órákon túlmenően is aktívan részt vett az iskolán kívüli tevékenységek szervezésében. Többek között megszervezte és felügyelte a diákújságot, kulturális események és környezetvédelmi programok kezdeményezője volt. Mindezek mellett kirándulásokat és táborokat szervezett, valamint egy sikeres repülőmodellező szakkört vezetett, amely többször is elérte az I. helyezést különböző versenyeken. A községi könyvtár vezetésének időszakában elnyerte a „Legaktívabb és legszebb könyvtár” címet. Ezenkívül 4 évig volt a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal tanácsosa és fő feladatai közé tartozott a kultúrával kapcsolatos tevékenységek irányítása. Az időszak alatt aktívan részt vett a község járdáinak korszerűsítésében végzett munkálatokban is. Ezek az erőfeszítései összekovácsolták a diákok közösségét és erősítették a közösség összetartását.


Az alkotói tevékenység mindvégig jelen volt Ősz Zoltán életében. Művészeti tevékenységei közé tartozik a rajzolás, amelyet munkahelyi és társadalmi kötelezettségei mellett is gyakorolt és jelenleg is folytat. 1986-tól tagja volt a Maros megyei Képzőművészek Egyesületének. Két alkalommal, 1987-ben és 1989-ben I. díjat kapott Bukarestben, ahol szakmai zsűri értékelte beérkezett alkotásait. Emellett I. helyezést ért el egy Maros megyei rajzpályázaton is. Évtizedek során számos kiállításon mutathatta be alkotásait, nem csak hazájában, hanem külföldön is.

2003-ban Ősz Zoltán hagyományteremtő szándékkal létrehozta Mezőbergenyében az első művészeti alkotótábort, amelyet éveken keresztül szervezett és vezetett. Ezen műhelymunka során magyar alkotótársain kívül számos külföldi alkotót is vendégül láttak, akik átvitték a település jó hírét határokon túlra is. Az általa kezdeményezett „Bergenyei tábor” ma is folytatódik és örömére szolgál, hogy törekvéseit mások is folytatják.
Az Ősz Zoltán által képviselt értékek és fáradhatatlan munka eredménye bizonyíték arra, hogy egyetlen személy is képes jelentős változásokat elérni egy község életében. Az ő neve és munkájának gyümölcse örökre fennmarad a falu szívében és a lakosság emlékezetében.

Elismerésünk kifejezése mellett, Isten áldását kívánjuk Ősz Zoltán további életére!