Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și susținerea unităților de cult pe anul 2023

În urma analizării cererilor de finanțare depusă pentru finanțarea activităților ale ONG-urilor și susținerea cultelor la Consiliul Local Pănet s-au repartizat sumele pentru 35 de proiecte.

Se poate găsi rezultatul pe linkul de mai jos:

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și susținerea unităților de cult pe anul 2023

În urma analizării cererilor de finanțare depusă pentru finanțarea activităților ale ONG-urilor și susținerea cultelor la Consiliul Local Pănet sau repartizat sumele pentru 35 de proiecte. Se poate găsi rezultatul pe linkul de mai jos:

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2023.

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2023.

Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.

Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.

Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.

Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:

 • Tineret
 • Protecția mediului
 • Sport
 • Culte religioase
 • Cultură
 • Educație
 • Dezvoltare locală

Suma totală alocată pentru anul 2023: 160.000 lei.

Contribuția proprie: minim 10%.

Perioada implementării: aprilie – decembrie 2023.

Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 17.03.2023, ora 14:00.

Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
adresă e-mail: kultura@panit.ro

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Schimbări majore în programul de colectare a deșeurilor

Începând cu ziua de vineri, 04.11.2022, pe raza Comunei Pănet, își va începe activitatea o nouă firmă de salubrizare denumită Brantner Veres S.A care va colecta atât deșeul menajer cât și cel selectiv. Firma a fost desemnată câștigătoare în urma licitației organizată de Consiliul Județean Mureș și astfel va opera pe raza județului Mureș. Alături de Comuna Pănet firma activează și în alte 17 unități administrativ teritoriale.

Ne putem aștepta la următoarele modificări:

 • Următoarele trei luni vor fi o perioadă de probă pe durata căreia va exista un program diferit de cel cu care ne-am obișnuit. Despre orice modificare vă vom ține la curent.
  IMPORTANT: deșeul menajer va fi colectat în fiecare săptămână. Deșeul selectiv va fi colectat din două în două săptămâni, în zile diferite în funcție de tipul deșeului.
 • Fiecare gospodărie va primi de la firma de salubritate câte o pubelă de 120 l pentru colectarea gunoiului menajer.
  IMPORTANT: începând cu data de 7 noiembrie vom începe distribuirea pubelelor către populație. Puteți veni să le ridicați zilnic între orele 08:00-15:00 de la Primăria Comunei Pănet, iar pentru aceasta trebuie să fiți la zi cu plata taxei de salubritate pe anul 2022 fără restanțe.
  Deșeul selectiv va fi colectat în sacii asigurați de către firma de salubritate.
  IMPORTANT: să fim atenți ca în saci să punem hârtie și plastic curat deoarece în caz contrar firma nu le va ridica.
 • Pentru persoanele juridice, firmele, PFA-le, ÎI-le, etc., asociațiile, cultele, este necesară depunerea unei declarații la Compartimentul de taxe și impozite, persoană de contact: Gal Iren 0265 322112.
 • În aceste trei luni va fi sistată colectarea sticlei deoarece se lucrează la un nou sistem de colectare.

Scopul este comun: să producem cât mai puține deșeuri, adică să aruncăm la gunoi doar resturile pe care nu le putem composta. Gunoiul rămas să fie selectat cât mai eficient!

Având în vedere că este un nou sistem mai mult ca sigur că vor fi dificultăți. Orice probleme vor apărea vă rugăm să ne contactați ca să le putem soluționa.

Vă mulțumim pentru colaborare! Să păstrăm comuna curată și să fim cât mai conștiincioși în colectarea selectivă.

Noul program de colectare a deșeurilor pe raza Comunei Pănet începând cu data de 04.11.2022:

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și susținerea unităților de cult pe anul 2022

În urma analizării cererilor de finanțare depusă pentru finanțarea activităților ale ONG-urilor și susținerea cultelor la Consiliul Local Pănet sau repartizat sumele pentru 52 de proiecte. Se poate găsi rezultatul pe linkul de mai jos:

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2022

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2022

 1. Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.
 2. Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 4. Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:
 • Tineret
 • Protecția mediului
 • Sport
 • Culte religioase
 • Cultură
 • Educație
 • Dezvoltare locală
 1. Suma totală alocată pentru anul 2022: 120.000 lei.
 2. Contribuția proprie: minim 10%.
 3. Perioada implementării: aprilie – decembrie 2022.
 4. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 25.03.2022, ora 14:00.

 1. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
adresă e-mail: kultura@panit.ro
_________________________

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Lansarea sesiunii de finanțare pentru susținerea unităților de cult pe anul 2022

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru susținerea unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2022

 1. Autoritatea finanţatoare: Primăria Comunei Pănet, cod fiscal 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr. 191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail:panet@cjmures.ro, site: panit.ro
 2. Pot depune proiecte: unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 • OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 1. Finanțarea nerambursabilă se poate solicita pentru următoarele activități:
 • Lucrări de modernizare și de reducere a cheltuielilor;
 • Reabilitarea, potrivit reglementărilor în vigoare, lăcaşurilor de cult;
 • Renovarea respectiv construirea de biserici precum și construcțiilor anexe;
 • Construirea respectiv renovarea capelelor mortuare;
 • Construirea respectiv renovarea caselor de rugăciune;
 • Amenajarea spațiilor din jurul imobilelor de cult.
 1. Suma totală alocată pentru anul 2022: 50.000 lei
 2. Contribuția proprie: minim 10%
 3. Perioada implementării: aprilie – decembrie 2022.
 4. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun la registratura Primăriei Comunei Pănet (camera 4.), conform celor prezentate în Regulament.
  Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 25.03.2022, vineri, ora 14:00.
 5. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
adresă e-mail: kultura@panit.ro

___________________________

Documente necesare:

Regulament finantare culte – Panet

Anexa 1 – Cerere de finantare culte – PANET

Anexa 2 – Declaratie solicitant culte – PANET

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli culte – PANET

Anexa 4 – Contract de finantre culte – PANET

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2021

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2021

 1. Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.
 2. Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 4. Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:
 • Tineret
 • Protecția mediului
 • Sport
 • Culte religioase
 • Cultură
 • Educație
 • Dezvoltare locală
 1. Suma totală alocată pentru anul 2021: 150.000 lei.
 2. Contribuția proprie: minim 10%.
 3. Perioada implementării: iunie – decembrie 2021.
 4. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 20.05.2021, ora 14:00.

 1. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Bicsak Boglárka
Tel.: 07453-013297
adresă e-mail:  boglarka.bicsak@panit.ro
_________________________

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Documente necesare pentru culte religioase:

Anexa1 – Cerere de finanțare

Anexa 2 – Declarație solicitant

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli

Anexa 4 – Contract de finanțare