Unitatea administrativ-teritorială Pănet din județul Mureș anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru T 24, parcelele 730, 731, începând cu data de 10.08.2022 pe o perioadă de 30 de zile, la sediul și pe site-ul Primăriei Pănet, Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul Primăriei și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Planul parcelar se poate accesa aici.