Biroul taxe și impozite

Irén GÁL, inspector superior

Telefon: +40-743-022971
E-mail: taxe@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019

Gyöngyvér SIKÓ, consilier principal

Telefon: +40-752-241552
E-mail: taxe@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019

Borbála VARGA, consilier principal

Telefon: +40-752-241550
E-mail: taxe@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019


Fond funciar și cadastru

János GÁL, referent superior

Telefon: +40-752-241560
E-mail: funciar@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019

József WAGNER, inginer agronom

Telefon: +40-748-117616
E-mail: funciar@panit.ro
Declarație de interese: 2017, 2018, 2019
Declarație de avere: 2017, 2018, 2019


Registru Agricol

Iulia NAGY, consilier agricol

Telefon: +40-751-114892
E-mail: agro@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019


Compartimentul de stare civilă

Erika Éva DAVID, ofițer de stare civilă

Telefon: +40-751-014617
E-mail: civila@panit.ro
Declarație de interese: 2017, 2018, 2019
Declarație de avere: 2017, 2018, 2019


Compartimentul urbanism

Kinga GYÖRI, responsabil urbanism

Telefon: +40-753-013341
E-mail: urban@panit.ro
Declarație de interese: 2017, 2018, 2019
Declarație de avere: 2017, 2018, 2019


Compartimentul asistență socială

Margareta Ioana IGNAT, asistent social

Telefon: +40-751-114895
E-mail: social@panit.ro


Biroul financiar contabil

Erzsébet Katalin NAGY, contabil

Telefon: +40-752-241562
E-mail: contab@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019

József BARTHA, consilier achiziții publice

Telefon: +40-747-071320
E-mail: achizitii@panit.ro


Compartimentul relații cu publicul

Boglárka BICSAK, consilier relații publice

Telefon: +40-753-013297
E-mail: boglarka.lovasz@panit.ro


Administrator public

Sándor Levente MENYHÁRT

Telefon: +40-744-320267
E-mail: admin@panit.ro


Consilier personal

Mihály BARTHA

Telefon: +40-740-086398
E-mail: mihaly.bartha@panit.ro


Compartimentul servicii comunale,
salubrizare și transport

Ilona BARTHA, muncitor calificat

Szabolcs SIKÓ, șofer

Levente-Zoltán LUKÁCS, șofer

József SZILÁGYI, guard


Serviciul public de gospodărire comunală

Arcadiu Aurel FERENCZI, referent, coordonator serviciu

Telefon: +40-756-081565

 

László ADORJÁN, muncitor calificat

Sándor NAGY, muncitor calificat

Sándor KOVÁCSI, muncitor calificat

József SZABÓ, muncitor necalificat