Pot beneficia de ajutor de încălzire familiile în care venitul mediu lunar net pe persoană nu depășește 1.368 lei, iar în cazul persoanelor singure 2.053 lei.


Conform Legii nr. 226/2021 nu pot beneficia de acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele care:
• au clădiri sau alte spații locative altele decât locuința de domiciliu;
• au terenuri în intravilan care depășesc 20 arii.
• au un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;
• au mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
• au autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
• au utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată, utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; 
• au depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;
• au suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Acte necesare:
• formularul de cerere și declarația pe propria răspundere; Formularele de cerere pot fi solicitate de la Compartimentul de Asistență Socială (camera 4), sau le puteți descărca de aici, sau completați online PDF-ul inteligent aici (modul de completare)
• acte de stare civilă a tuturor membrilor de familie (buletin de identitate, certificat de naștere pentru copii, certificat de căsătorie);
• adeverință privind venitul net lunar pentru toți membrii familiei (salariu, alte drepturi salariale, pensii, indemnizații, APIA etc.);
• adeverință de la registrul agricol (camera 10);
• declarație că nu deține depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei;
• cea mai recentă factură de gaz (din septembrie);
• cea mai recentă factură de energie electrică (din septembrie);
• alte acte solicitate după caz
• dosar cu șină.