Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului asistență socială și stare civilă.

Rezultatul susținerii probei de interviu la concursul de recrutare în vederea ucupării funcției publice din cadrul Compartimentului asistență socială și stare civilă.

Rezultatul susținerii probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției pubice din cadrul Compartimentului asistență socială și stare civilă.

Proces verbal cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de consilier, clasa I. grad profesionalprincipal din cadrul Compartimentul asistență socială și stare civilă.

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism, mediu, construcții, reparații, achiziții.

Rezultatul susținerii probei de interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice din cadrul Compartimentului urbanism, mediu, construcții, reparații, achiziții publice.

Rezultatul susținerii probei scrise la concursul de recrutare în vederea unei funcții publice din cadrul Compartimentului urbanism, mediu, construcții, reparații, achiziții publice.

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent vacantă la Compartimentul urbanism.


Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacantă de Consilier, clasa I. grad profesional asistent din cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane.

Rezultatul susținerii probei de interviu la concursul de recrutare în vederea unei funcții publice temporar vacantă din cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane.

Rezultatul susținerii probei scrise la concursul de recrutare în vederea unei funcții publice temporar vacantă din cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane.

PROCES VERBAL  încheiat azi 28.02.2023 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de Consilier I, din cadrul Biroului financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane.

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a funcției publice de execuție de consilier,clasa I, grad professional asistent, temporar vacantă la Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane.


Proces Verbal privind rezultatul final al examenului pentru ocuparea funcției contractuală muncitor calificat I.

Rezultatul susținerii probei interviului la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții contractuale din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală.

Rezultatele selectării probei practice la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții contractuală din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală.

PROCES VERBAL

încheiat azi 20.02.2023 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de Muncitor calificat I

ANUNȚ
privind organizarea concursului de ocupare a funcției contractuală muncitor calificat I din cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală


Primăria comunei Pănet, jud. Mureş organizează în data de 29.12.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă: Șofer I, 1 post în cadrul Compartimentului Servicii comunale, salubrizare și transport.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 20.12.2022, ora 13:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii între orele 8-14 şi la telefon 0265- 322112, persoana de contact: Bodo Anita Renáta, respectiv anunțul se poate accesa aici.


PROCES VERBAL încheiat azi 11.05.2022 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare – Consilier, clasa I, grad profesional principal

REZULTATUL FINAL cu ocazia afișării rezultatelor examenului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor calificat I

PROCES VERBAL cu ocazia afișării rezultatele interviului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Muncitor calificat I

PROCES VERBAL cu ocazia afișării rezultatelor examenului scris pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de Muncitor calificat I

PROCES VERBAL încheiat azi 28.04.2022 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare – Muncitor calificat I

ANUNȚ privind organizarea concursului de ocupare a funcției publice de execuție vacantă de consilier I, grad profesional principal, la Compartimentul Asistență Socială și Stare Civilă din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Pănet.

ANUNȚ
privind organizarea concursului de ocuparea funcției contractuală muncitor calificat I (tractorist și conducător de microbuz școlar) din cadrul Compartimentului de Servicii Comunale

PROCES VERBAL cu ocazia afișării rezultatelor examenului pentru ocuparea pe durata nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de Consilier I

PROCES VERBAL încheiat azi 16.12.2021 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare – muncitor calificat

PROCES VERBAL încheiat azi 16.12.2021 cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare – consilier I

ANUNȚ privind organizarea examenului/concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Pănet – Biroul financiar contabil, taxe și impozite, resurse umane, respectiv din Serviciul de gospodărire comunală

PROCES VERBAL încheiat azi 12.10.2021 cu ocazia selecției doasarelor depuse pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Pănet

ANUNȚ
privind organizarea examenului/concursului pentru promovare în grad profesional al funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Pănet – Compartimentul urbanism, mediu, construcții, reparații și achiziții publice

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vedrea ocupării unei funcții contractuale de execuției din cadrul compartimentului Registru Agricol

ANUNȚ
privind organizarea examenului/concursului pentru promovare în grad profesional al funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Pănet – Compartimentul Asistență Socială și Stare Civilă

ANUNȚ
privind organizarea concursului de ocuparea funcției contractuală, vacantă de Referent IA din cadrul compartimentului Registru Agricol. Pentru detalii apăsați aici. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Pănet, sau la telefon: 0265-322112.

PROCES VERBAL cu ocazia selecției dosarelor depuse pentru ocuparea funcției publice de consilier la Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane

ANUNȚ
privind organizarea concursului de ocuparea a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, vacantă la Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pănet

ANUNȚ!
privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Pănet – Biroul financiar-contabil, taxe și impozite, resurse umane

ANUNȚ!

PRIMĂRIA PĂNET cu sediul în localitatea Pănet, nr. 191, judeţul Mureş, conform HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă, de:

  • Șofer I, 1 post, din cadrul Compartimentului servicii comunale, salubrizare și transport.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15.10.2018, ora 12,00.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Pănet, persoană de contact: Adorjan Anna telefon: 0265-322112 E-mail : panet@cjmures.ro.