Anna ADORJÁN, secretar

Număr de telefon: 0265-322.112, interior: 121
E-mail: anna.adorjan@panit.ro

Acte necesare pentru vânzarea terenurilor extravilan (Legea 17/2014)

– Cerere – Deascarcă formular PFDeascarcă formular PJ
– Ofertă de vânzare – Deascarcă formular PF, Deascarcă formular PJ
– Extras de carte funciară
– Titlul de proprietate, Contract de vânzare-cumpărare etc., după caz
– Certificate de moștenitor
– Procură special
– Copie BI, CI
– Certificat fiscal del la Primărie