Biroul taxe și impozite

Irén GÁL, inspector superior

Telefon: +40-743-022971
E-mail: taxe@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021

Gyöngyvér SIKÓ, consilier superior

Telefon: +40-752-241552
E-mail: taxe@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021

Borbála VARGA, consilier superior

Telefon: +40-752-241550
E-mail: taxe@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021


Fond funciar și cadastru

János GÁL, referent superior

Telefon: +40-752-241560
E-mail: funciar@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021

József WAGNER, inginer agronom

Telefon: +40-748-117616
E-mail: funciar@panit.ro
Declarație de interese: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021


Registru Agricol

Iulia NAGY, consilier agricol

Telefon: +40-751-114892
E-mail: agro@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021


Compartimentul de stare civilă

Anna ADORJÁN, ofițer de stare civilă

Telefon: +40-752-241556
E-mail: civila@panit.ro


Compartimentul urbanism

Kinga GYÖRI, responsabil urbanism

Telefon: +40-753-013341
E-mail: urban@panit.ro
Declarație de interese: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021


Compartimentul asistență socială

Margareta Ioana IGNAT, asistent social

Telefon: +40-751-114895
E-mail: social@panit.ro


Biroul financiar contabil

Erzsébet Katalin NAGY, contabil

Telefon: +40-752-241562
E-mail: contab@panit.ro
Declarație de interese: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021
Declarație de avere: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021

Anita Renáta CZIRJÉK, consilier asistent

Telefon: +40-753-084815
E-mail: contab@panit.ro
Declarație de interese: 2021
Declarație de avere: 2021

József BARTHA, consilier achiziții publice

Telefon: +40-747-071320
E-mail: achizitii@panit.ro
Declarație de interese: 2020, 2021
Declarație de avere: 2020, 2021

Ildikó KOVÁCS, consilier I

Telefon: +40-753-084894
E-mail: cultura@panit.ro


Registratură

Melánia Ildikó SIKÓ

Telefon: +40-756-165142
E-mail: registratura@panit.ro


Compartimentul relații cu publicul

Boglárka BICSAK, consilier relații publice

Telefon: +40-753-013297
E-mail: boglarka.bicsak@panit.ro


Consilier personal

Mihály BARTHA

Telefon: +40-740-086398
E-mail: mihaly.bartha@panit.ro

Jenő CSUTAK

Telefon: +40-753-084884
E-mail: jeno.csutak@panit.ro
Declarație de interese: 2021
Declarație de avere: 2021


Compartimentul servicii comunale,
salubrizare și transport

Ilona BARTHA, muncitor calificat

Szabolcs SIKÓ, șofer

Levente-Zoltán LUKÁCS, șofer


Administrator public

Attila KOVÁCS

Telefon: +40-752-241564
E-mail: gospodarire@panit.ro


Serviciul public de gospodărire comunală

Arcadiu Aurel FERENCZI, referent, coordonator serviciu

Telefon: +40-756-081565

László ADORJÁN, muncitor calificat

Sándor NAGY, muncitor calificat

Levente NAGY, muncitor calificat

Sándor KOVÁCSI, muncitor calificat

József SZABÓ, muncitor necalificat