SIKÓ Melánia Ildikó , anyakönyvvezető

Telefonszám: 0265-322.112, belső szám: 113
E-mail: civila@panit.ro

Házasságkötéshez szükséges iratok

A házassági nyilatkozatot személyesen, írott formában kell letenni annál a Polgármesteri Hivatalnál ahova egyik fél lakhelye tartozik. A házasságot a jelentkezés napjától számítva 10 napra köti meg. A házasságra való jelentkezéskor a jövendőbeli férj és feleség jelenléte kötelező.
Szükséges iratok:
– a két fél személyi igazolványa
– a két fél születési bizonyítványa
– családorvosi papír (amely érvényes kell legyen a házasságkötés napján is – 14 napig érvényes)
– elvált személyek esetében a válást bizonyító dokumentum

Szükséges dokumentumok a haláleset bejelentéséhez

A halálesetet a Személynyilvántartó Közszolgálatnál vagy annál a Polgármesteri Hivatalnál kell bejelenteni, ahol az elhalálozás megtörtént, vagy ahol a holtestet megtalálták.
Az elhalálozás bejelentésének határideje:
– természetes halál esetén: 3 nap az elhalálozás napjától, ebbe a 3 napba beleszámít az elhalálozás napja és a bejelentés napja is
– gyilkosság esetén: 48 óra
Az elhalálozás bejelentéséhez szükséges dokumentumok:
– orvosi igazolvány az elhalálozásról
– a halott születési és házassági bizonyítványa
– a halott személyi igazolványa
– katonakönyv vagy, szükség esetén igazolás a besorozásról
– a bejelentő személyi igazolványának másolata
– gyilkosság esetén rendőrségi igazolás vagy ügyészségi igazolás
– ügyészség jóváhagyása és írott nyilatkozat a bejelentéssel való késés esetén