Ősz Zoltán nyugalmazott tanárnak és képzőművésznek Mezőpanit község Önkormányzata Díszpolgári Címet adományozott

Az emberiség történetében néha felbukkanak olyan személyek, akik életútjukkal és tevékenységükkel mély nyomot hagynak a közösségekben. Ősz Zoltán is az ilyen személyek közé tartozik. Hosszú éveken át kiemelkedően és elkötelezetten szolgálta a Mezőbergenye fejlődését és a közösség jólétét. Az idei évben Ősz Zoltán méltán kaphatta meg Mezőpanit Község Díszpolgári Címét, amely sokkal több mint pusztán egy cím – ez a kitüntetés az elismerés, a hála és a tisztelet kifejezésének a jelképe.

Mivel kora miatt Ősz Zoltán már nem vállalkozik hosszú útra, így 2023. június 25-én, a rábacsanaki Művelődési Házban rendezett ünnepségen adták át Ősz Zoltánnak a Díszpolgári Címet. Az eseményen volt tanítványok, baráti motoros csapatból alakult kórus, kedves ismerősök és helyi lakosok vett részt, akik Ősz Zoltán munkásságát ünnepelték a mezőbergenyeiek életében. Az ünnepségen, Szabó Emil Imre mezőbergenyei tanácsos adta át a plakettet és az elismerő oklevelet.

Ősz Zoltán az oktatás terén olyan hatással volt a helyi fiatalokra, amely hosszú távon formálta az életüket és fejlődésüket. Az alázattal és szenvedéllyel végzett tanítói és későbbi igazgatói munkája során nemcsak tudást közvetített, hanem az értékekre, a szorgalomra és a tanulás iránti szeretetre is vezérelte diákjait. Az órákon túlmenően is aktívan részt vett az iskolán kívüli tevékenységek szervezésében. Többek között megszervezte és felügyelte a diákújságot, kulturális események és környezetvédelmi programok kezdeményezője volt. Mindezek mellett kirándulásokat és táborokat szervezett, valamint egy sikeres repülőmodellező szakkört vezetett, amely többször is elérte az I. helyezést különböző versenyeken. A községi könyvtár vezetésének időszakában elnyerte a „Legaktívabb és legszebb könyvtár” címet. Ezenkívül 4 évig volt a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal tanácsosa és fő feladatai közé tartozott a kultúrával kapcsolatos tevékenységek irányítása. Az időszak alatt aktívan részt vett a község járdáinak korszerűsítésében végzett munkálatokban is. Ezek az erőfeszítései összekovácsolták a diákok közösségét és erősítették a közösség összetartását.


Az alkotói tevékenység mindvégig jelen volt Ősz Zoltán életében. Művészeti tevékenységei közé tartozik a rajzolás, amelyet munkahelyi és társadalmi kötelezettségei mellett is gyakorolt és jelenleg is folytat. 1986-tól tagja volt a Maros megyei Képzőművészek Egyesületének. Két alkalommal, 1987-ben és 1989-ben I. díjat kapott Bukarestben, ahol szakmai zsűri értékelte beérkezett alkotásait. Emellett I. helyezést ért el egy Maros megyei rajzpályázaton is. Évtizedek során számos kiállításon mutathatta be alkotásait, nem csak hazájában, hanem külföldön is.

2003-ban Ősz Zoltán hagyományteremtő szándékkal létrehozta Mezőbergenyében az első művészeti alkotótábort, amelyet éveken keresztül szervezett és vezetett. Ezen műhelymunka során magyar alkotótársain kívül számos külföldi alkotót is vendégül láttak, akik átvitték a település jó hírét határokon túlra is. Az általa kezdeményezett „Bergenyei tábor” ma is folytatódik és örömére szolgál, hogy törekvéseit mások is folytatják.
Az Ősz Zoltán által képviselt értékek és fáradhatatlan munka eredménye bizonyíték arra, hogy egyetlen személy is képes jelentős változásokat elérni egy község életében. Az ő neve és munkájának gyümölcse örökre fennmarad a falu szívében és a lakosság emlékezetében.

Elismerésünk kifejezése mellett, Isten áldását kívánjuk Ősz Zoltán további életére!

Újraéledt a Csittszentiváni Általános Iskola

Ünnepélyes keretek között került átadásra csütörtökön, a 2020 és 2022 között tartó munkálatok alatt kívül-belül megújult Csittszentiváni Általános Iskola épülete. Az iskola épülete Mezőpanit község önkormányzata irányításával, európai uniós és helyi forrásokból, azaz a Regionális Operatív Program és a helyi tanács támogatásával újult meg. 

Az iskola hivatalos átadásának reggelén a kisiskolások izgatottan léptek be a teljesen megújult épületbe, hogy szemügyre vegyék mi történt az elmúlt két évben az iskolájukban. 

Az esemény megnyitójára az iskola udvarán került sor, ahol elsőként Ráduly Csongor Attila igazgató úr köszöntötte az összegyűlteket. Balogh Károly, a helyi református lelkész áldását adta az iskolára, amelyet a szalagvágás és az eseményre készült emléktábla leleplezése követett.

Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes ünnepi beszédében elmondta, hogy munkássága során főként arra törekedett, hogy a magyar kisiskolák megmaradjanak és éppen ezért volt szívügye a Csittszentiváni Általános Iskola fennmaradása is. 30 évet oktatóként, amiből 20 évet iskolaigazgatóként töltött Deák János kifejezte, hogy küldetésének tekintette megteremteni a megfelelő iskolai körülményeket azért, hogy a szülők ne a városba vigyék a gyerekeiket tanulni. Bár munkásságának végén kezdődtek el a csittszentiváni iskolával kapcsolatos munkálatok, de ugyanúgy osztozik az örömben. A tanári kar képviseletében Bartha Katalin tanítónő is felszólalt és kifejezte örömét, mivel egykoron ő is diákként ismerte meg az iskola falait, de mostanra már tanítónőként tevékenykedik az új iskola falai mögött. 

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a gyerekek itthonmaradásának fontosságát és a szülők bátorságát emelte ki beszédében legfőbb erényként: “Ünnepeljük a családokat. Azokat a családokat, akik bátrak voltak, gyereket vállaltak. Nem egyet, nem kettőt, hanem akár hármat is és még bátrabbak voltak, mert nem vitték be Marosvásárhelyre iskolába. Úgy gondolták, hogy itthon, a saját településükön, ezen körülményeken belül is egymás mellett nőjenek fel ezek a gyerekek.”

Az ünnepi felszólalások során Mezőpanit község polgármestere, Bodó Előd Barna köszönetét nyilvánította ki azok számára, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a csittszentiváni gyerekek korszerű oktatási körülmények között tanulhassanak. 

Elmondta, Csittszentivánon az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek. Nem csak aszfaltozás, sportfejlesztések voltak, hanem teljesen megújult a kultúrotthon, az egyház híveinek és külső adományozóknak, közöttük az Önkormányzat és az RMDSZ-es parlamenti képviseletnek köszönhetően a templomtorony és környéke is megújult, átadtak 3 kisebb nagyobb köztéri parkot, és íme most átadták a felújított iskolát. Hozzátette, a jövő évben nagy reménységgel vagyunk afelől, hogy a Cseke Attila miniszter úr által patronált Anghel Saligny program keretében elkezdődjön az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat kiépítése is Csittszentivánon. Hasonló fejlesztések a község többi falujában is szép számban történtek.

Gondolatait az alábbi Szent-Györgyi Albert idézettel zárta: “Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”, hozzátéve, “Mi, a helyi önkormányzat megtettük a kötelességünket, most önökön a sor, hogy mindig legyen utánpótlás, hogy még sokáig teltházzal tudjon működni az iskola, a helyi közösség, a községünk, és mindannyiunk jövőjének biztosítása érdekében.

Az átadó ünnepség az épület bemutatása után, a helyi diákok kulturális műsorával és köszöntő beszédekkel folytatódott a szintén nemrég felújított csittszentiváni Tollas Jenő Kultúrotthonban. Szabó Csilla magyartanárnő és Puskás Árpád táncoktató vezetésével a gyerekek néptánccal, szavalatok sorozatával és az iskola himnuszának eléneklésével színesítették az eseményt.  Az ünnepélyes napot egy közösen elfogyasztott ebéd és kötetlen baráti beszélgetések zárták.

Fontos változások a szemétszállítás kapcsán!

2022. november 4-étől, azaz péntektől kezdődően, Mezőpanit Község területén egy új hulladékszállító vállalat fog tevékenykedni. A Brantner Veres Kft, amely a háztartási valamint a szelektív hulladékot is gyüjteni fogja, a Maros Megyei Tanács által szervezett közbeszerzés nyertese lett, így most Maros megye egy nagy részén üzemelni fog, Mezőpanit Község területén kívül még 17 települést beleértve.

A következő változásokra számíthatunk:

 • Az elkövetkező 3 hónap egy próbaidő, ez idő alatt más szállítási program lesz, mint eddig. Bármilyen változás esetén értesítjük önöket.
  FONTOS: a háztartási szemetet ezután minden héten elviszik, a szelektívet kéthetente, és nem ugyanazon a napon mindent. Az új program a lenti táblázatban található.
 • A szemétszállító cég egy darab 120 literes kukát biztosít a háztartási szemét gyűjtésére minden háztartás számára.
  FONTOS: November 7-étől, hétfőtől elkezdjük a szemetesek kiosztását a lakosságnak. Jöhetnek átvenni ezeket naponta 8:00 és 14:00 között a Polgármesteri Hivatalhoz. Ehhez igazolniuk kell, hogy a 2022-es szemétdíj törlesztve van és nincs elmaradás.
 • A szelektív szemetet zsákokban kell gyűjteni, ehhez a cég a zsákokat biztosítja.
  FONTOS: csak tiszta papírt és tiszta műanyagot szabad beletenni a zsákokba, különben nem fogják elszállítani!
 • Jogi személyek (cégek (SRL, PFA, II, stb), egyesületek, egyházak, stb.) esetében kötelező módon le kell tenni egy bevallást, ezzel kapcsolatban keressék az Adó- és illetékügyi iroda munkatársát, Gál Irént (0265-322112)
 • Ebben a három hónapban szünetel az üveg hulladék elszállítása, mivel dolgozunk egy új begyűjtési rendszer kialakításán.

A cél közös: minél kevesebb szemetet termelni, azaz csak azt tenni a szemétbe, amit otthon nem tudunk komposztálni. A megtermelt szemetet pedig minél jobban válogassuk szét, hogy amit csak lehet újra lehessen hasznosítani.
Mivel ez egy új rendszer, biztosan lesznek fennakadások. Ha bármi probléma, van kérjük jelezzék felénk, hogy orvosolni tudjuk.

Köszönjük mindenki együttműködését! Tartsuk tisztán községünket, járjunk élen a szelektív gyűjtésben!

A 2022. november 4-étől érvényes új szemétszállítási program Mezőpanit Községben: