Újraéledt a Csittszentiváni Általános Iskola

Ünnepélyes keretek között került átadásra csütörtökön, a 2020 és 2022 között tartó munkálatok alatt kívül-belül megújult Csittszentiváni Általános Iskola épülete. Az iskola épülete Mezőpanit község önkormányzata irányításával, európai uniós és helyi forrásokból, azaz a Regionális Operatív Program és a helyi tanács támogatásával újult meg. 

Az iskola hivatalos átadásának reggelén a kisiskolások izgatottan léptek be a teljesen megújult épületbe, hogy szemügyre vegyék mi történt az elmúlt két évben az iskolájukban. 

Az esemény megnyitójára az iskola udvarán került sor, ahol elsőként Ráduly Csongor Attila igazgató úr köszöntötte az összegyűlteket. Balogh Károly, a helyi református lelkész áldását adta az iskolára, amelyet a szalagvágás és az eseményre készült emléktábla leleplezése követett.

Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes ünnepi beszédében elmondta, hogy munkássága során főként arra törekedett, hogy a magyar kisiskolák megmaradjanak és éppen ezért volt szívügye a Csittszentiváni Általános Iskola fennmaradása is. 30 évet oktatóként, amiből 20 évet iskolaigazgatóként töltött Deák János kifejezte, hogy küldetésének tekintette megteremteni a megfelelő iskolai körülményeket azért, hogy a szülők ne a városba vigyék a gyerekeiket tanulni. Bár munkásságának végén kezdődtek el a csittszentiváni iskolával kapcsolatos munkálatok, de ugyanúgy osztozik az örömben. A tanári kar képviseletében Bartha Katalin tanítónő is felszólalt és kifejezte örömét, mivel egykoron ő is diákként ismerte meg az iskola falait, de mostanra már tanítónőként tevékenykedik az új iskola falai mögött. 

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a gyerekek itthonmaradásának fontosságát és a szülők bátorságát emelte ki beszédében legfőbb erényként: “Ünnepeljük a családokat. Azokat a családokat, akik bátrak voltak, gyereket vállaltak. Nem egyet, nem kettőt, hanem akár hármat is és még bátrabbak voltak, mert nem vitték be Marosvásárhelyre iskolába. Úgy gondolták, hogy itthon, a saját településükön, ezen körülményeken belül is egymás mellett nőjenek fel ezek a gyerekek.”

Az ünnepi felszólalások során Mezőpanit község polgármestere, Bodó Előd Barna köszönetét nyilvánította ki azok számára, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a csittszentiváni gyerekek korszerű oktatási körülmények között tanulhassanak. 

Elmondta, Csittszentivánon az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek. Nem csak aszfaltozás, sportfejlesztések voltak, hanem teljesen megújult a kultúrotthon, az egyház híveinek és külső adományozóknak, közöttük az Önkormányzat és az RMDSZ-es parlamenti képviseletnek köszönhetően a templomtorony és környéke is megújult, átadtak 3 kisebb nagyobb köztéri parkot, és íme most átadták a felújított iskolát. Hozzátette, a jövő évben nagy reménységgel vagyunk afelől, hogy a Cseke Attila miniszter úr által patronált Anghel Saligny program keretében elkezdődjön az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat kiépítése is Csittszentivánon. Hasonló fejlesztések a község többi falujában is szép számban történtek.

Gondolatait az alábbi Szent-Györgyi Albert idézettel zárta: “Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”, hozzátéve, “Mi, a helyi önkormányzat megtettük a kötelességünket, most önökön a sor, hogy mindig legyen utánpótlás, hogy még sokáig teltházzal tudjon működni az iskola, a helyi közösség, a községünk, és mindannyiunk jövőjének biztosítása érdekében.

Az átadó ünnepség az épület bemutatása után, a helyi diákok kulturális műsorával és köszöntő beszédekkel folytatódott a szintén nemrég felújított csittszentiváni Tollas Jenő Kultúrotthonban. Szabó Csilla magyartanárnő és Puskás Árpád táncoktató vezetésével a gyerekek néptánccal, szavalatok sorozatával és az iskola himnuszának eléneklésével színesítették az eseményt.  Az ünnepélyes napot egy közösen elfogyasztott ebéd és kötetlen baráti beszélgetések zárták.

Fontos változások a szemétszállítás kapcsán!

2022. november 4-étől, azaz péntektől kezdődően, Mezőpanit Község területén egy új hulladékszállító vállalat fog tevékenykedni. A Brantner Veres Kft, amely a háztartási valamint a szelektív hulladékot is gyüjteni fogja, a Maros Megyei Tanács által szervezett közbeszerzés nyertese lett, így most Maros megye egy nagy részén üzemelni fog, Mezőpanit Község területén kívül még 17 települést beleértve.

A következő változásokra számíthatunk:

 • Az elkövetkező 3 hónap egy próbaidő, ez idő alatt más szállítási program lesz, mint eddig. Bármilyen változás esetén értesítjük önöket.
  FONTOS: a háztartási szemetet ezután minden héten elviszik, a szelektívet kéthetente, és nem ugyanazon a napon mindent. Az új program a lenti táblázatban található.
 • A szemétszállító cég egy darab 120 literes kukát biztosít a háztartási szemét gyűjtésére minden háztartás számára.
  FONTOS: November 7-étől, hétfőtől elkezdjük a szemetesek kiosztását a lakosságnak. Jöhetnek átvenni ezeket naponta 8:00 és 14:00 között a Polgármesteri Hivatalhoz. Ehhez igazolniuk kell, hogy a 2022-es szemétdíj törlesztve van és nincs elmaradás.
 • A szelektív szemetet zsákokban kell gyűjteni, ehhez a cég a zsákokat biztosítja.
  FONTOS: csak tiszta papírt és tiszta műanyagot szabad beletenni a zsákokba, különben nem fogják elszállítani!
 • Jogi személyek (cégek (SRL, PFA, II, stb), egyesületek, egyházak, stb.) esetében kötelező módon le kell tenni egy bevallást, ezzel kapcsolatban keressék az Adó- és illetékügyi iroda munkatársát, Gál Irént (0265-322112)
 • Ebben a három hónapban szünetel az üveg hulladék elszállítása, mivel dolgozunk egy új begyűjtési rendszer kialakításán.

A cél közös: minél kevesebb szemetet termelni, azaz csak azt tenni a szemétbe, amit otthon nem tudunk komposztálni. A megtermelt szemetet pedig minél jobban válogassuk szét, hogy amit csak lehet újra lehessen hasznosítani.
Mivel ez egy új rendszer, biztosan lesznek fennakadások. Ha bármi probléma, van kérjük jelezzék felénk, hogy orvosolni tudjuk.

Köszönjük mindenki együttműködését! Tartsuk tisztán községünket, járjunk élen a szelektív gyűjtésben!

A 2022. november 4-étől érvényes új szemétszállítási program Mezőpanit Községben: