Mikor lesz ivóvíz és kanalizálás a községben?

Jelenlegi helyzet, tények

Ez az egyik leggyakrabban elhangzó kérdés. Valóban fontos szükségletek ezek, ezért érdemes tisztán látni a helyzetet. Jelenleg Mezőpanit községben, az 5 faluban az ivóvíz- és szennycsatorna hálózat tervezett hossza kb. 50 km (50 km víz és 50 km kanalizálás). Ebből jelenleg Mezőpanitban egy korábbi beruházás nyomán létezik az utcákban lefektetett fővezeték, bekötések nélkül. Ha ezt leszámítjuk, akkor a teljes további hálózat kiépítésére kb. 10 millió euróra lenne szükség.

Fontos tény még az is, hogy Maros megyében van egy úgynevezett Mesterterv (Masterplan), amely több község ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépítését foglalja magába. Ebben a mestertervben Mezőpanit község szerepel: ivóvízzel Szentiván, Bergenye, Kövesd és Harcó falvakkal, és szennycsatornával Mezőpanit, Csittszentiván, Mezőbergenye falvakkal és egy szennyvíztisztító állomással.

Kilátások

Az is tény, hogy sajnos 2007 óta a rendelkezésre álló uniós vagy más források nem voltak kellő mértékben kihasználva községünkben a hálózat kiépítésére.

Világos, hogy helyi költségvetésből ezt lehetetlen megoldani, 10 millió euró rendkívül nagy összeg. De az is tény, hogy ekkora összegre önkormányzatunk nem is tudna pályázni sehova. Csak a megyei szolgáltató pályázhat ekkora összegre a mesterterv keretében. Ez most folyamatban is van, közbeszerzési eljárással keresik a tervezőt, aki majd elkészíti a tanulmányokat. Legjobb esetben is a kivitelezés leghamarabb 2022-23-ban kezdődhetne el.

Voltak kisebb összegre pályázati lehetőségek, amiből 1-2 faluban kiépíthettük volna a hálózatokat, de mivel a mestertervben szerepel községünk az Aquaserv szolgáltató kijelentette, nem adja meg a pályázat leadásához szükséges jóváhagyást.

Mit tehetünk mi?

Nem ülünk ölbe tett kézzel. Tárgyalásokat folytattunk az Aquaserv regionális szolgáltatóval, a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régióval, és próbálunk szakaszosan, 1-2 falura összpontosítva finanszírozási lehetőségeket keresni. Lobby tevékenység, egyeztetések, források keresése, szóval folyamatosan napirenden tartjuk a kérdést, mert nagyon fontos az ivóvíz és a kanalizálás a községünk minden lakója számára.

2018-ban lesz ivóvíz Mezőpanitban

Mezőpanitban 9 évvel ezelőtt lefektetésre került a falu utcáiban a vízvezeték hálózat gerince. A bekötések nem valósulhattak meg, mert nem volt megfelelő nyomású és mennyiségű vízellátás kívülről.

Idén befejeződött az Aquaserv és a Megyei Tanács által megpályázott befektetés, így a falu határában a domboldalba egy tartályház épült, amit beüzemeltek, és már onnan kapjuk a vizet a paniti hálózatba. Az Önkormányzat kitisztíttatta a meglévő vezetéket, nyomáspróbán tesztelte, és tulajdonképpen készen állunk a bekötésekre. Ehhez szükség van a bekötési tervek elkészítésére, mely jelen pillanatban közbeszerzési eljárás alatt van. Úgy tervezzük, hogy a télen mindent előkészítünk, így 2018 tavaszán beindulhatnak Mezőpanitban a rácsatlakozások az ivóvízhálózatra.

Mezőbergenyében is tervezünk beruházást

Mezőbergenyén halad át a Marosvásárhely-Bánd ivóvíz fővezeték, amely Bándot és térségét látja el. Ez egy nagynyomású vonal, amelyre nem lehet direkt rácsatlakozni. A vezeték miatt viszont Bergenye áll a legközelebb a vízbevezetéshez, hiszen ott folyik át a falun. Mezőbergenyében is ugyanolyan megoldásra van szükség mint Panitban: egy nagy tartályházat építeni valahova egy magasabb dombra, ahova beérkezik az ivóvíz a fővezetékből, és szabadeséssel jön vissza a faluba. Bergenyében nincs kiépített hálózat és tartályház sem, ez a beruházás több százezer euróba kerül. Az említett Mesterterv keretében tervezzük itt is a vízbevezetést. De addig is egy köztes kisebb befektetésű beruházással 2018-ban a közintézményeket szeretnénk rákötni az ivóvízre: iskola, óvoda, orvosi rendelő, kultúrotthon és emellett egy köztéri kutat is elhelyeznénk. A beruházás várható értéke kb 250 ezer lej. Reméljük találunk rá forrást a jövő évi költségvetésben.