Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak  részére

Civil szerevezeti és egyházi nonprofit tevékenységek támogatása a 2017-es évre.

 1. A támogató intézmény megnevezése: Mezőpanit Község Polgármesteri Hivatala, Mezőpanit, 191-es szám, telefon/fax 0265-322112
 2. Pályázhatnak: Mezőpanitban Községben bejegyzett, fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, vagy a községben partnerrel rendelkező, a község területén tevékenységet folytató, jogi személynek számító civil szervezetek vagy egyházak.
 3. Jogszabályok: 350/2005-ös számú törvény az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról és a 2016/50-es számú tanácshatározat alapján.
 4. Támogatott tevékenységek kategóriái:
  – ifjúság
  – környezetvédelem
  – sport
  – egyházi tevékenységek
  – kultúra
  – oktatás
  – vidékfejlesztés
 5. A  2017-es évre előirányzott keretösszeg: 100.000 lej.
 6. Az önrész értéke: minimum 10%
 7. A program futamideje: 2017. május-december
 8. A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.
  A leadás határideje 2017. április 28., péntek, déli 12 óra.
 9. A pályázathosz szükséges iratok és mellékletek letölthetők alább.

Kapcsolattartó személy: Bodó Előd Barna
Tel.: 0742-240178
e-mail cím:  elod.bodo@panit.ro

________________________________________

Letölthető dokumentumok:

HCL 17 Szabalyzatok

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit