Anunț prealabil privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar

Unitatea administrativ-teritorială Pănet din județul Mureș anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru T 84, parcela 2793/1, începând cu data de 19.12.2022 pe o perioadă de 30 de zile, la sediul și pe site-ul Primăriei Pănet, Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul Primăriei și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Planul se poate accesa PlanParcelar Hartau 202212190820.

Anunț prealabil privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar

Unitatea administrativ-teritorială Pănet din județul Mureș anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru T 24, parcelele 730, 731, începând cu data de 10.08.2022 pe o perioadă de 30 de zile, la sediul și pe site-ul Primăriei Pănet, Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul Primăriei și vor fi însoțite de documente doveditoare.

Planul parcelar se poate accesa aici.

Recrutare recenzori pentru efectuarea recensământului pe teren în comuna Pănet

Primăria Comunei Pănet anunță faptul că, în perioada 07-22.04.2022, recrutează un număr de 5 recenzori pentru efectuarea recensământului în comuna Pănet și 1 coordonator.

Persoanele interesate trebuie să fie autorecenzate și trebuie să completeze cererea, care poate fi descărcată AICI, o vor scana, semna olograf/digital și cu anexele necesare o pot transmite la adresa de email: panet@cjmures.ro, sau o pot depune personal la sediul Primăriei Comunei Pănet.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Generale:

  • Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;
  • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;
  • Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;
  • Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;
  • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
  • Sa dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
  • Rezistență la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

  • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârsitul zilei);
  • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbata și /sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022 – modelul contractului e prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensământului populației şi locuințelor din România în anul 2021.