Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și susținerea unităților de cult pe anul 2024

În urma analizării cererilor de finanțare depusă pentru finanțarea activităților ale ONG-urilor și susținerea cultelor la Consiliul Local Pănet sau repartizat sumele pentru 46 de proiecte. Se poate găsi rezultatul pe linkul de mai jos:

Rezultate- sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Lansarea sesiunii de finanțare pentru susținerea unităților de cult pe anul 2024.

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru susținerea unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2024.

 1. Autoritatea finanţatoare: Primăria Comunei Pănet, cod fiscal 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr. 191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail:panet@cjmures.ro, site: panit.ro
 2. Pot depune proiecte: unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 • OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 1. Finanțarea nerambursabilă se poate solicita pentru următoarele activități:

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2024

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2024.

 1. Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.
 2. Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 4. Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:
  • Tineret
  • Protecția mediului
  • Sport
  • Culte religioase
  • Cultură
  • Educație
  • Dezvoltare locală
 5. Suma totală alocată pentru anul 2024: 245.000 lei.
 6. Contribuția proprie: minim 10%.
 7. Perioada implementării: 25 martie – decembrie 2024.
 8. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.
 9. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 13.03.2024, ora 14:00.
 10. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.
 11. Persoană de contact: Kovács Ildikó
 12. Tel.: 0753-084-894
 13. adresă e-mail: kultura@panit.ro

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și susținerea unităților de cult pe anul 2023

În urma analizării cererilor de finanțare depusă pentru finanțarea activităților ale ONG-urilor și susținerea cultelor la Consiliul Local Pănet sau repartizat sumele pentru 35 de proiecte. Se poate găsi rezultatul pe linkul de mai jos:

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2023.

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2023.

Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.

Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.

Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.

Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:

 • Tineret
 • Protecția mediului
 • Sport
 • Culte religioase
 • Cultură
 • Educație
 • Dezvoltare locală

Suma totală alocată pentru anul 2023: 160.000 lei.

Contribuția proprie: minim 10%.

Perioada implementării: aprilie – decembrie 2023.

Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 17.03.2023, ora 14:00.

Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
adresă e-mail: kultura@panit.ro

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și susținerea unităților de cult pe anul 2022

În urma analizării cererilor de finanțare depusă pentru finanțarea activităților ale ONG-urilor și susținerea cultelor la Consiliul Local Pănet sau repartizat sumele pentru 52 de proiecte. Se poate găsi rezultatul pe linkul de mai jos:

Rezultate – Sesiunea de finanțare pentru activități de ONG-uri precum și unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2022

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2022

 1. Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.
 2. Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 4. Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:
 • Tineret
 • Protecția mediului
 • Sport
 • Culte religioase
 • Cultură
 • Educație
 • Dezvoltare locală
 1. Suma totală alocată pentru anul 2022: 120.000 lei.
 2. Contribuția proprie: minim 10%.
 3. Perioada implementării: aprilie – decembrie 2022.
 4. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 25.03.2022, ora 14:00.

 1. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
adresă e-mail: kultura@panit.ro
_________________________

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Lansarea sesiunii de finanțare pentru susținerea unităților de cult pe anul 2022

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru susținerea unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2022

 1. Autoritatea finanţatoare: Primăria Comunei Pănet, cod fiscal 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr. 191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail:panet@cjmures.ro, site: panit.ro
 2. Pot depune proiecte: unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 • OG. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
 1. Finanțarea nerambursabilă se poate solicita pentru următoarele activități:
 • Lucrări de modernizare și de reducere a cheltuielilor;
 • Reabilitarea, potrivit reglementărilor în vigoare, lăcaşurilor de cult;
 • Renovarea respectiv construirea de biserici precum și construcțiilor anexe;
 • Construirea respectiv renovarea capelelor mortuare;
 • Construirea respectiv renovarea caselor de rugăciune;
 • Amenajarea spațiilor din jurul imobilelor de cult.
 1. Suma totală alocată pentru anul 2022: 50.000 lei
 2. Contribuția proprie: minim 10%
 3. Perioada implementării: aprilie – decembrie 2022.
 4. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun la registratura Primăriei Comunei Pănet (camera 4.), conform celor prezentate în Regulament.
  Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 25.03.2022, vineri, ora 14:00.
 5. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Kovács Ildikó
Tel.: 0753-084-894
adresă e-mail: kultura@panit.ro

___________________________

Documente necesare:

Regulament finantare culte – Panet

Anexa 1 – Cerere de finantare culte – PANET

Anexa 2 – Declaratie solicitant culte – PANET

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli culte – PANET

Anexa 4 – Contract de finantre culte – PANET

Lansarea sesiunii de finanțare pentru activități de ONG-uri și culte religioase pe anul 2021

ANUNȚ privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru activități nonprofit, organizate de asociații, fundații sau unități de cult, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al comunei Pănet pe anul 2021

 1. Autoritatea finanţatoare: Primaria Comunei Pănet, CUI 4375887, adresa: comuna Pănet,  sat Pănet, judeţul Mureș nr.191, telefon: 0265 322112, fax: 0265 322112, e-mail: panet@cjmures.ro, site: panit.ro.
 2. Pot depune proiecte: persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, sau fundații cu sediul, filiala sau punctul de lucru înregistrate în comuna Pănet, sau care au parteneri în comuna Pănet respectiv unitățile de culte religioase existente pe raza comunei Pănet.
 3. Reglementari legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare și HCL Pănet nr. 17/2017.
 4. Categoriile de activități pentru care se pot depune proiecte:
 • Tineret
 • Protecția mediului
 • Sport
 • Culte religioase
 • Cultură
 • Educație
 • Dezvoltare locală
 1. Suma totală alocată pentru anul 2021: 150.000 lei.
 2. Contribuția proprie: minim 10%.
 3. Perioada implementării: iunie – decembrie 2021.
 4. Modalitatea și termenul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun a registratura Primăriei Comunei Pănet (cam. 4), conform celor prezentate în Regulament/Instrucţiuni.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 20.05.2021, ora 14:00.

 1. Anexele și documentele necesare se regăsesc mai jos.

Persoană de contact: Bicsak Boglárka
Tel.: 07453-013297
adresă e-mail:  boglarka.bicsak@panit.ro
_________________________

Documente necesare pentru NGO-rile:

HCL 17/2017 – Regulament de finanțare

Regulament finantare nonprofit – Panet

Anexa 1 – Formular de cerere de finantare

Anexa 2 – Declaratie solicitant

Anexa 3 – Bugetul proiectului

Anexa 4 – Raport cheltuieli intermediar si final

Anexa 5 – Declaratie de impartialitate solicitant

Anexa 6 – Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 – Adresa inaintare raport final

Anexa 8 – CV responsabil proiect

Anexa 10 – Contract de finantare nonprofit

Documente necesare pentru culte religioase:

Anexa1 – Cerere de finanțare

Anexa 2 – Declarație solicitant

Anexa 3 – Raport de justificare cheltuieli

Anexa 4 – Contract de finanțare