Mezőpanit Község Helyi Tanácsa 2019 utolsó tanácsgyűlésén elfogadta a 2020-ra érvényes helyi adók és illetékek értékét. Évek óta nem volt adó és illeték emelés, csak a törvény által előírt infláció értékével, ami 2020-ra 4,6%. Emellett az árak miatt megnövekedett működési költségek és a számos elindult beruházás önrészének fedezésére 1 helyi adó, a beépíthető belterületek utáni területadó, és 1 helyi illeték, az örzővédő szolgálat illetéke nőtt további 10,4%-al. Idén beindítjuk az Önkéntes Tűzoltó Szolgálatot, melynek működéséhez minden háztartás (család) havonta 2 lejjel fog hozzájárulni.

Sok beruházás indult el

2019-ben a számos kisebb helyi megvalósítás mellett elindultak nagyberuházásaink is. Több, mint 10 km utcahálózatot sikerült leaszfaltozni, utakat javítottunk, sikerült nagyot haladni a vízbevezetésekkel, közvilágítást újítottunk fel, stb. 2020-ban is számos nagyprojektek kezdünk el a kisebbek mellett: a csittszentiváni, mezőbergenyei és harcói kultúrotthonok teljes felújítása; a csittszentiváni iskola főépületének energetikai felújítása; reménység szerint az új községi bölcsőde építésének elkezdése; ahol lehetőség van rá, tovább bővítjük az ivóvízhálózatot és sorolhatnánk tovább az idei terveket.

A helyi bevételek fontosak

Látható, hogy a nagy beruházásokat csak pályázatokból lehet megvalósítani. Ugyanakkor van egy jelentősebb összeg, ami a helyi költségvetésbe befizetett adók és illetékek nyomán kerülhet felhasználásra. 2020-ban tervezetten 1.700.000 lej helyi adót és illetéket kellene összesen befizetnünk a helyi költségvetésbe, amiből a szemétszállítást, az őrző-védő szolgálatot, a közvilágítást, az iskoláink, óvodáink működtetését, az utak javítását, a közterek, parkok rendezését, a játszóterek fenntartását, és újabb kisebb beruházásokat tudnánk finanszírozni. Természetesen, ha rendesen befizeti mindenki.

Év elején minden postaládába eljuttatjuk, az adatbázisunkban szereplő önökhöz kapcsolódó adatok alapján, az idei évre kiszámított befizetési kötelezettséget. Arra is kérjük, hogy az év folyamán az adatbázisunk frissítése érdekében keresse fel az adó és illeték osztályt, ha van változás ház, terület, autó kapcsán.

Fontosabb 2020-as változások

Az adókat és illetékeket évek óta nem emeltük, csak a kötelező infláció értékével, ami idénre 4,6%. Mivel sok a beruházás, a helyi bevétel növelése érdekében tavalyhoz képest a beépíthető területek és az őrzővédő szolgálat díja emelkedett további 10,4%-al. Idén hozzuk létre az Önkéntes Túzoltóságot, amelynek felszerelésére egy háztartásonkénti havi 2 lejes illetéket vezetett be a Helyi Tanács.

Elindítjuk az önkéntes tűzoltóságot

2020-ban beindítjuk az önkéntes tűzoltóságot. A meghatározott havi 2 lejes családonkénti helyi illeték (taxă PSI) ennek a szolgálatnak a  működtetéséhez szükséges.

  • Miért van erre szükség? Egyrészt azért, mert a törvény kötelez erre bennünket, lévén, hogy nagy település vagyunk. De ami ennél is fontosabb, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében van erre szükség.
  • Mi a feladatköre? A szolgálat román neve a Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, azaz sürgősségi esetekben beavatkozó önkéntes szolgálat. Legfontosabb feladatai:
    • megelőzés: tűzmegelőzés (prevenirea situațiilor de incendiu, azaz PSI), házról házra járnak majd, és tanácsokat adnak a lakóknak, hogy hogyan kerülhetik el a tűzeseteket
    • árvizek, elöntött kutak, udvarok esetében segédkeznek
    • tűzesetekkor avatkoznak be: növényzet, legelők, stb kigyulladásakor vagy lakástüzeknél, elsőorban biztosítják és előkészítik a terepet a profi tűzoltók számára
  • Mivel vannak felszerelve? Amire van pénz. Mivel közel vagyunk Marosvásárhelyhez, nem kötelező, hogy legyen tűzoltókocsink, de kötelező, hogy legyen 8-10 fő bevethető egység, védőruhákban, pompákkal, kézi eszközökkel felszerelve. Emellett kötelező szakképzéseken kell részt vegyenek, gyakorlatokat kell tartsanak.

Világosan látni kell: ha mindannyian rendesen befizetjük a helyi adókat, több mindent tudunk megvalósítani, ha nem tesszük, akkor saját közösségünk érzi kárát.

Az alábbi táblázatban az idei évre lebontva láthatja, hogy falvanként összesen mennyi adót kellene befizetni 2020-ra, illetve azt is, hogy a korábbi évekből mennyi elmaradás gyűlt össze falvanként. Sajnos még mindig összesen 870.000 lej nincs befizetve a korábbi évekből. Minden be nem fizetett korábbi összeg begyűjtésére végrehajtási eljárást indítunk idén is!

Helyi adók és illetékek
2020-ra (RON)
Elmaradás 2020-ig (RON)
Mezőpanit531.575122.827
Csittszentiván299.081133.008
Mezőbergenye235.808173.182
Székelykövesd140.250166.506
Harcó61.792127.124
Községbeli vállalkozások331.858110.959

Köszönjük az együttműködést, egyúttal kívánunk mindenkinek sikeres, eredményes, az Isten áldásában és békességben gazdag 2020-as évet!