Anunțul colectiv privind comunicarea titlurilor executorii și somațiilor, respectic lista contribuabililor se poate vizualiza accesând urm atorul link: ANUNȚ COLECTIV