ANUNT DE LICITATIE PUBLICĂ

 1. U.A.T. COMUNA PĂNET, cu sediul la Primăria comunei Pănet, în loc. Pănet, str. Principală nr. 191, jud. Mureș, CIF 4375887, telefon 0265 322112, e‐ mail: panet@cjmures.ro, organizează în data de 07.07.2023 ora 10,00, licitație publică în vederea închirierii:

– SPAȚIULUI NEREZIDENȚIAL – destinat desfășurării unor activități medicale sau conexe situat în comuna Pănet, sat Berghia nr. 59, jud. Mureș, înscrise în CF nr. 51460 PĂNET, sub nr. cad. 51460-C1, în suprafață de 19,60 mp și spațiu auxiliar în suprafață de 1,68 mp.,

 

unor adjudecatari desemnați în urma unor licitații deschise, pentru o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii contractelor la împlinirea termenului inițial, prin acordul părților, pentru o durată de încă 2 ani, la prețul cel mai mare ofertat, dar nu mai puțin decât 4,95 lei/mp/lună.

2.  Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Pănet nr. 52/24.05.2023.

  1. Modalitățile de intrare in posesia documentației de atribuire:

3.1. La sediul UAT Comuna Pănet din localitatea Pănet, str. Principală nr. 191, jud. Mureș, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00 sau poate fi accesată de pe site-ul instituției.

3.2. Documentația de atribuire se obține gratuit în format electronic sau la prețul de 25 lei pe suport hârtie.

3.3. Data limită până la care se pot solicita clarificări este 23.06.2023.

  1. Informații privind ofertele :

4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este 30.06.2023 ora 12.00.

4.2. Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Comunei Pănet, în loc. Pănet, str. Principală nr. 191, jud. Mureș, CIF 4375887.

4.3. Ofertele de depun într-un singur exemplar.

  1. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Comuna Pănet din în loc. Pănet, str. Principală nr. 191, jud. Mureș în data de 07.07.2023, ora 10.00.
  2. Soluționarea litigiilor este de competența Tribunalului Mureș, Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540471. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

ANUNT de licitatie