Unitatea administrativ-teritorială Pănet din județul Mureș anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar pentru T 84, parcelele A 2793/1 începând cu data de 31.05.2024 pe o perioadă de 30 de zile, la sediul și pe site-ul Primăriei Pănet, potrivit Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.