Primăria Comunei Pănet anunță faptul că, în perioada 11-18.02.2022, recrutează un număr de 3 recenzori pentru autorecenzarea asistată în comuna Pănet.

Persoanele interesate trebuie să completeze cererea, care poate fi descărcată AICI, o vor scana, semna olograf/ digital și o pot transmite la adresa de email: panet@cjmures.ro, sau o pot depune personal la sediul Primăriei Comunei Pănet.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Generale:

  • Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie;
  • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiţie eliminatorie;
  • Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie;
  • Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete;
  • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
  • Sa dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
  • Rezistență la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

  • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârsitul zilei);
  • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbata și /sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 14.03-15.05.2022– modelul contractului e prevazut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Detalii suplimentare pot fi aflate accesând următoarele linkuri:

Norme privind selecția, instruirea și recrutarea personalului de recensământ

Instrucțiuni pentru autorecenzarea asistată